394

Poruka kor?ulanskih ugostitelja sa zbora Sekcije ugostitelja i turisti?kih djelatnika Gradskog odbora Kor?ula

Ne možemo širiti zahode zbog štekata


Rješenja o minimalnim tehni?kim uvjetima po kojima lokali ljeti sa velikim «štekatom» moraju imati prikladne ve?e sanitarne ?vorove unio je pomutnju me?u kor?ulanskim ugostiteljima koji su na sazvanom zboru Sekcije ugostitelja i turisti?kih djelatnika Gradskog odbora Kor?ula, Udruženja obrtnika Kor?ula-Lastovo, pod predsjedanjem Cvite Bokši? – negodovali!


Naime, kor?ulanski obrtnici drže da ne mogu prilagoditi svoje sanitarne prostore inspekcijskim uvjetima, smatraju?i apsurdnim ?injenicu da zbog toga njihov lokal ne?e dobiti Rješenje o minimalnim tehni?kim uvjetima. Naime, po postroženim kriterijima koje za ljeto najavljuju inspektori, lokali do 50 m2 vanjskog i unutarnjeg uslužnog prostora umjesto jednog sada ?e trebati imati 2 WC-a, a preko 5o m ?etvornih 3 WC-a.


Ugostitelji se bune i isti?u da je sezona pred vratima i da nemaju  vremena ni mogu?nosti rušiti svoje prostore i širiti sanitarije. Naime, Kor?ula je puna manjih lokala koji imaju prilago?en sanitarni ?vor njihovoj površinu u zimskome radnome vremenu. Zbog ljetnih štekata, kažu, ne mogu rušiti svoje prostore, i to im predstavlja veliki problem. Na zboru je  istaknuto da se hitno uputi prigovor Ministarstvu  gospodarstva  kako bi se ta nepotrebna odluka prolongirala do sljede?e turisti?ke sezone, kada ?e ugostitelji imati više vremena prilagoditi  svoje lokale štekatima.


Pored ostalog, Kor?ulanski  su se ugostitelji osvrnuli i na prošlogodišnju sezonu, komentiraju?i  ?este upade inspekcijskih službi u lokale, njihovo pe?a?enje i izricanje visokih nov?anih  kazni. Me?u ostalim, naglašena je dobra suradnja sa poglavarstvom koja je rezultirala izbacivanjem plasti?nih stolova i stolica u starogradskoj jezgri.


Istaknuta je skorašnja izrada Gastro vodi?a Dubrova?ko neretvanske županije, zajedni?kog projekta ŽTZ-a, GTZ-a Dubrovnika i Kor?ule i Županijske gospodarske i obrtni?ke komore koji se  ovoga ljeta planira tiskati u 40 tisu?a primjeraka. Naglašeno je da je rije? o kvalitetnome pregledu ugostiteljskih objekata, seoskih doma?instava, vinara, proizvo?a?a ulja iz cijele županije namijenjenom turistima koji se ne zadržavaju na jednome mjestu ve? aktivno provode odmor, žele?i upoznati što više mjesta i sadržaja na prostoru u kojem dolaze ljetovati.


Tekst i snimka: Ž. Petkovi?

ikorcula.net38062.2672685185

Poruka kor?ulanskih ugostitelja sa zbora Sekcije ugostitelja i turisti?kih djelatnika Gradskog odbora Kor?ula

Ne možemo širiti zahode zbog štekata


Rješenja o minimalnim tehni?kim uvjetima po kojima lokali ljeti sa velikim «štekatom» moraju imati prikladne ve?e sanitarne ?vorove unio je pomutnju me?u kor?ulanskim ugostiteljima koji su na sazvanom zboru Sekcije ugostitelja i turisti?kih djelatnika Gradskog odbora Kor?ula, Udruženja obrtnika Kor?ula-Lastovo, pod predsjedanjem Cvite Bokši? – negodovali!


Naime, kor?ulanski obrtnici drže da ne mogu prilagoditi svoje sanitarne prostore inspekcijskim uvjetima, smatraju?i apsurdnim ?injenicu da zbog toga njihov lokal ne?e dobiti Rješenje o minimalnim tehni?kim uvjetima. Naime, po postroženim kriterijima koje za ljeto najavljuju inspektori, lokali do 50 m2 vanjskog i unutarnjeg uslužnog prostora umjesto jednog sada ?e trebati imati 2 WC-a, a preko 5o m ?etvornih 3 WC-a.


Ugostitelji se bune i isti?u da je sezona pred vratima i da nemaju  vremena ni mogu?nosti rušiti svoje prostore i širiti sanitarije. Naime, Kor?ula je puna manjih lokala koji imaju prilago?en sanitarni ?vor njihovoj površinu u zimskome radnome vremenu. Zbog ljetnih štekata, kažu, ne mogu rušiti svoje prostore, i to im predstavlja veliki problem. Na zboru je  istaknuto da se hitno uputi prigovor Ministarstvu  gospodarstva  kako bi se ta nepotrebna odluka prolongirala do sljede?e turisti?ke sezone, kada ?e ugostitelji imati više vremena prilagoditi  svoje lokale štekatima.


Pored ostalog, Kor?ulanski  su se ugostitelji osvrnuli i na prošlogodišnju sezonu, komentiraju?i  ?este upade inspekcijskih službi u lokale, njihovo pe?a?enje i izricanje visokih nov?anih  kazni. Me?u ostalim, naglašena je dobra suradnja sa poglavarstvom koja je rezultirala izbacivanjem plasti?nih stolova i stolica u starogradskoj jezgri.


Istaknuta je skorašnja izrada Gastro vodi?a Dubrova?ko neretvanske županije, zajedni?kog projekta ŽTZ-a, GTZ-a Dubrovnika i Kor?ule i Županijske gospodarske i obrtni?ke komore koji se  ovoga ljeta planira tiskati u 40 tisu?a primjeraka. Naglašeno je da je rije? o kvalitetnome pregledu ugostiteljskih objekata, seoskih doma?instava, vinara, proizvo?a?a ulja iz cijele županije namijenjenom turistima koji se ne zadržavaju na jednome mjestu ve? aktivno provode odmor, žele?i upoznati što više mjesta i sadržaja na prostoru u kojem dolaze ljetovati.


Tekst i snimka: Ž. Petkovi?

ikorcula.net38062.2672685185

Pošalji dalje: