395

Opasni zavoj


Kupalište u Medvinjaku opasno


Na slici je zavoj iznad kupališta u Medvinjaku na cesti Kor?ula – Ra?iš?e. Na ovom dijelu ceste je posljednjih godina bilo nekoliko prometnih nezgoda i nekoliko je automobila završilo u moru.


Sre?a u nesre?i je što se nijedna takva prometna nezgoda nije dogodila ljeti, kada je plaža puna mještana i gostiju, a pogotovo djece.


Mještani Medvinjaka su više puta upu?ivali zamolbe i peticije Gradskom poglavarstvu za postavljanjem zaštitnog branika u dužini od cca. 50 m kako bi i voza?i i kupa?i bili sigurniji.


Pošto gradsko poglavarstvo nije nadležno za izvo?enje radova na županijskoj prometnici, jer cesta Kor?ula-Ra?iš?e nije “gradska” cesta nego “županijska”, iKorcula.NET se pridružuje mještanima u apelima poglavarstvu da utje?e na nadležne u Županijskoj upravi za ceste, kako bi do sezone bio postavljen zaštitni branik.

Opasni zavoj


Kupalište u Medvinjaku opasno


Na slici je zavoj iznad kupališta u Medvinjaku na cesti Kor?ula – Ra?iš?e. Na ovom dijelu ceste je posljednjih godina bilo nekoliko prometnih nezgoda i nekoliko je automobila završilo u moru.


Sre?a u nesre?i je što se nijedna takva prometna nezgoda nije dogodila ljeti, kada je plaža puna mještana i gostiju, a pogotovo djece.


Mještani Medvinjaka su više puta upu?ivali zamolbe i peticije Gradskom poglavarstvu za postavljanjem zaštitnog branika u dužini od cca. 50 m kako bi i voza?i i kupa?i bili sigurniji.


Pošto gradsko poglavarstvo nije nadležno za izvo?enje radova na županijskoj prometnici, jer cesta Kor?ula-Ra?iš?e nije “gradska” cesta nego “županijska”, iKorcula.NET se pridružuje mještanima u apelima poglavarstvu da utje?e na nadležne u Županijskoj upravi za ceste, kako bi do sezone bio postavljen zaštitni branik.

Pošalji dalje: