397


Poboljšana slika sa Live kamere


Zahvaljuju?i stalnim naporima dundo Iva Mari?a, kor?ulanska Live Kamera ima neusporedivo kvalitetniju sliku nego što je bila do sada. Jutros je postavio novu antenu, i izbjegnute su smetnje koje smo imali dok veza nije imala opti?ku vidljivost.


Iako su naši posjetitelji u anketi tražili ve?u sliku sa ve?im vremenskim intervalom prikazivanja, mi smo pove?ali sliku, i ostavili 15 sekundni interval. Nadamo se da ?e te i dalje uživati gledati Kor?ulu uživo!


 KOR?ULA LIVE


Poboljšana slika sa Live kamere


Zahvaljuju?i stalnim naporima dundo Iva Mari?a, kor?ulanska Live Kamera ima neusporedivo kvalitetniju sliku nego što je bila do sada. Jutros je postavio novu antenu, i izbjegnute su smetnje koje smo imali dok veza nije imala opti?ku vidljivost.


Iako su naši posjetitelji u anketi tražili ve?u sliku sa ve?im vremenskim intervalom prikazivanja, mi smo pove?ali sliku, i ostavili 15 sekundni interval. Nadamo se da ?e te i dalje uživati gledati Kor?ulu uživo!


 KOR?ULA LIVE

Pošalji dalje: