398


Priop?enje za javnost HDZ-a Kor?ula


Dana, 17 ožujka 2004.godine u Shatush Baru u Kor?uli, s po?etkom u 18,00h održana je GRADSKA IZBORNA SKUPŠTINA HDZ-a KOR?ULA.


Izabrani na mandat od ?etiri godine su: Predsjednik- Lovre Botica, Gradski odbor: Jakov Beli?Josip Podbevšek,Ivan Farac, Mato Cebalo, Tomislav ?urkovi?, Marija Cura?, Slobodan Cura?, Andrija Depolo, Damir Kirhmajer, Ivan ?enan, Sretan Tvrdei?, Marin Cebalo, Alan Farac, Antun Prižmi?, Vidak Ivan?evi?


Nadzorni odbor: Branko Farac, Franko Burmas, Drago Šain, Vid Veži?, Spaso Krajan?i?


Za izaslanika na IX. Op?i sabor HDZ-a izabran je: Josip Podbevšek


Za izaslanike na Županijsku izbornu skupštinu izabrani su: Ivan Farac, Jakov Beli?, Damir Kirhmajer, Ivan ?enan, Antun Prižmi?, Alan Farac, Mladen Fortunato.


GO HDZ-a Kor?ula


Priop?enje za javnost HDZ-a Kor?ula


Dana, 17 ožujka 2004.godine u Shatush Baru u Kor?uli, s po?etkom u 18,00h održana je GRADSKA IZBORNA SKUPŠTINA HDZ-a KOR?ULA.


Izabrani na mandat od ?etiri godine su: Predsjednik- Lovre Botica, Gradski odbor: Jakov Beli?Josip Podbevšek,Ivan Farac, Mato Cebalo, Tomislav ?urkovi?, Marija Cura?, Slobodan Cura?, Andrija Depolo, Damir Kirhmajer, Ivan ?enan, Sretan Tvrdei?, Marin Cebalo, Alan Farac, Antun Prižmi?, Vidak Ivan?evi?


Nadzorni odbor: Branko Farac, Franko Burmas, Drago Šain, Vid Veži?, Spaso Krajan?i?


Za izaslanika na IX. Op?i sabor HDZ-a izabran je: Josip Podbevšek


Za izaslanike na Županijsku izbornu skupštinu izabrani su: Ivan Farac, Jakov Beli?, Damir Kirhmajer, Ivan ?enan, Antun Prižmi?, Alan Farac, Mladen Fortunato.


GO HDZ-a Kor?ula

Pošalji dalje: