399

Obrat u kupnji ku?e najpoznatijeg Kor?ulanina, najve?eg svjetskog putnika Marka Pola


Ortakluk sa kor?ulanskim gospodarstvom u slu?aju nemogu?nosti kupnje ku?e u cijelosti
 
Gradsko je poglavarstvo usvojilo zaklju?ak da u slu?aju nemogu?nosti prodaje svoje obje nekretnine za prikupljanje novaca u kupnji 500 tisu?a eura teške ku?e Marka Pola, može prodati samo jednu nekretninu, s obvezom da se ostali suvlasni?ki dio u rodnoj ku?i najve?eg svjetskog putnika razriješi na Gradu prihvatljiv na?in. To zna?i, istaknuto je na sjednici, da ?e se od Gradskoga vije?a zatražiti mogu?nost ne više 100 postotnog vlasni?kog udjela Grada, nego partnerstvo, po kojem bi sada i kor?ulansko gospodarstvo, skupa s Gradom, moglo u?i u zajedni?ki projekt kupnje, obnove i gospodarenja ku?e.


Gradsko je poglavarstvo tako?er donijelo odluku da se drugi pokušaj prodaje obje gradske nekretnine obavi, ne više javnom dražbom, nego sistemom  javnog natje?aja, odnosno prikupljanjem pismenih ponuda sa zatvorenim kuvertama.


Poglavarstvo, naime smatra da u drugom pokušaju postoje realni izgledi za uspješnu prodaju bivšeg vojnog skladišta u Uvali školjki. Navodno ve? postoji siguran kupac koji je Gradu ponudio i bankovna jamstva. Ostvarenom prodajom prve nekretnine i  s pretpostavkom da ne uspije prodaja druge nekretnine, trokatnice na Plokati, Grad bi zaradio samo 150 tisu?a eura. Sa 125 tisu?a eura,s koliko novaca u kupnju Polove ku?e ulazi Gradska turisti?ka zajednica, te s 40 tisu?a eura, koliko Gradu planira dati Županija dubrova?ko neretvanska, Grad bi došao do iznosa od 315 tisu?a eura ili u postotcima do 63 posto. Ostalih 185 tisu?a eura ili 37 posto,kako je istaknuto na sjednici, namaknulo bi se iz kor?ulanskoga gospodarstva koji bi zajedno s Gradom, po novom prijedlogu gradske vlade, sudjelovao u projektu kupnje obnove i gospodarenja ku?e.


U raspravi je istaknuta potreba brzoga djelovanja u cilju kupnje ku?e i kona?nog stavljanja to?ke na slu?aj koji je proteklo vrijeme uzburkao kor?ulansku javnost.     


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Obrat u kupnji ku?e najpoznatijeg Kor?ulanina, najve?eg svjetskog putnika Marka Pola


Ortakluk sa kor?ulanskim gospodarstvom u slu?aju nemogu?nosti kupnje ku?e u cijelosti
 
Gradsko je poglavarstvo usvojilo zaklju?ak da u slu?aju nemogu?nosti prodaje svoje obje nekretnine za prikupljanje novaca u kupnji 500 tisu?a eura teške ku?e Marka Pola, može prodati samo jednu nekretninu, s obvezom da se ostali suvlasni?ki dio u rodnoj ku?i najve?eg svjetskog putnika razriješi na Gradu prihvatljiv na?in. To zna?i, istaknuto je na sjednici, da ?e se od Gradskoga vije?a zatražiti mogu?nost ne više 100 postotnog vlasni?kog udjela Grada, nego partnerstvo, po kojem bi sada i kor?ulansko gospodarstvo, skupa s Gradom, moglo u?i u zajedni?ki projekt kupnje, obnove i gospodarenja ku?e.


Gradsko je poglavarstvo tako?er donijelo odluku da se drugi pokušaj prodaje obje gradske nekretnine obavi, ne više javnom dražbom, nego sistemom  javnog natje?aja, odnosno prikupljanjem pismenih ponuda sa zatvorenim kuvertama.


Poglavarstvo, naime smatra da u drugom pokušaju postoje realni izgledi za uspješnu prodaju bivšeg vojnog skladišta u Uvali školjki. Navodno ve? postoji siguran kupac koji je Gradu ponudio i bankovna jamstva. Ostvarenom prodajom prve nekretnine i  s pretpostavkom da ne uspije prodaja druge nekretnine, trokatnice na Plokati, Grad bi zaradio samo 150 tisu?a eura. Sa 125 tisu?a eura,s koliko novaca u kupnju Polove ku?e ulazi Gradska turisti?ka zajednica, te s 40 tisu?a eura, koliko Gradu planira dati Županija dubrova?ko neretvanska, Grad bi došao do iznosa od 315 tisu?a eura ili u postotcima do 63 posto. Ostalih 185 tisu?a eura ili 37 posto,kako je istaknuto na sjednici, namaknulo bi se iz kor?ulanskoga gospodarstva koji bi zajedno s Gradom, po novom prijedlogu gradske vlade, sudjelovao u projektu kupnje obnove i gospodarenja ku?e.


U raspravi je istaknuta potreba brzoga djelovanja u cilju kupnje ku?e i kona?nog stavljanja to?ke na slu?aj koji je proteklo vrijeme uzburkao kor?ulansku javnost.     


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: