400


Lovre Botica ponovo predsjednik HDZ-a Kor?ule


Gradsku organizaciju HDZ-a Kor?ule i dalje ?e voditi dosadašnji predsjednik Lovre Botica. Na redovnoj godišnjoj izbornoj skupštini stranke izabran je i novi Gradski odbor od 15 ?lanova. To su: Jakov Beli?, Josip Podbevšek, Ivan Farac, Mato Cebalo, Tomislav ?urkovi?, Marija Cura?, Slobodan Cura?, Andrija Depolo, Damir KirhmajerIvan ?enan, Sretan Tvrdei?, Marin Cebalo, Alan Farac, Antun Prižmi? i Vidak Ivan?evi?.


Novi ?lanovi Nadzornog odbora su Branko Farac, Franko Burmas, Drago Šain, Vid Veži? i Spaso Krajan?i?. Izaslanik na 9. Op?em saboru HDZ-a je Josip Podbevšek a izaslanici u Županijsku izbornu skupštinu su: Ivan Farac, Jakov Beli?, Damir Kirhmajer, Ivan ?enan, Antun Prižmi?, Alan Farac i Mladen Fortunato.


U podnesenom izvješ?u novi-stari predsjednik Botica izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim radom stranke u Kor?uli, naglasivši da je ?lanstvo HDZ-a na podru?ju Grada  sa okupljenih 300 ?lanova najbrojnije.
Primarni cilj HDZ-a koji je danas u Gradskome vije?u oporba, u narednom periodu je preuzimanje odgovornosti za upravljanje Gradom na sljede?im lokalnim izborima – kazao je Botica. Osvrnuvši se na rad stranke u proteklome razdoblju Botica je naglasio mnoge aktivnosti koje je HDZ u gradu inicirao ocijenivši me?u ostalima, najuspjelijim «Bal za Vukovar». Botica je najavio da ?e na proslavi 14.obljetnice HDZ-a Kor?ula gost biti ministar Božidar Kalmeta.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

ikorcula.net38064.234212963


Lovre Botica ponovo predsjednik HDZ-a Kor?ule


Gradsku organizaciju HDZ-a Kor?ule i dalje ?e voditi dosadašnji predsjednik Lovre Botica. Na redovnoj godišnjoj izbornoj skupštini stranke izabran je i novi Gradski odbor od 15 ?lanova. To su: Jakov Beli?, Josip Podbevšek, Ivan Farac, Mato Cebalo, Tomislav ?urkovi?, Marija Cura?, Slobodan Cura?, Andrija Depolo, Damir KirhmajerIvan ?enan, Sretan Tvrdei?, Marin Cebalo, Alan Farac, Antun Prižmi? i Vidak Ivan?evi?.


Novi ?lanovi Nadzornog odbora su Branko Farac, Franko Burmas, Drago Šain, Vid Veži? i Spaso Krajan?i?. Izaslanik na 9. Op?em saboru HDZ-a je Josip Podbevšek a izaslanici u Županijsku izbornu skupštinu su: Ivan Farac, Jakov Beli?, Damir Kirhmajer, Ivan ?enan, Antun Prižmi?, Alan Farac i Mladen Fortunato.


U podnesenom izvješ?u novi-stari predsjednik Botica izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim radom stranke u Kor?uli, naglasivši da je ?lanstvo HDZ-a na podru?ju Grada  sa okupljenih 300 ?lanova najbrojnije.
Primarni cilj HDZ-a koji je danas u Gradskome vije?u oporba, u narednom periodu je preuzimanje odgovornosti za upravljanje Gradom na sljede?im lokalnim izborima – kazao je Botica. Osvrnuvši se na rad stranke u proteklome razdoblju Botica je naglasio mnoge aktivnosti koje je HDZ u gradu inicirao ocijenivši me?u ostalima, najuspjelijim «Bal za Vukovar». Botica je najavio da ?e na proslavi 14.obljetnice HDZ-a Kor?ula gost biti ministar Božidar Kalmeta.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

ikorcula.net38064.234212963

Pošalji dalje: