404

KAKO IZI?I IZ PAKLA DROGE


Javna tribinu «Kako izi?i iz pakla droge» organizirali su u kavani hotela Kor?ula Udruga roditelja za prevenciju ovisnosti Život-Vita iz Vele Luke i Savjetovalište za prevenciju i tretman ovisnosti Kor?ula,  uz pokroviteljstvo i potporu Gradskoga poglavarstva.


Dr. Stanka Komparak iz Zavoda za javno zdravstvo Kor?ula govorila je o bolestima  izazvanima upotrebom i konzumacijom droge. Nakon nje dvoje ovisnika iz talijanske Terapijsko-krš?anske zajednice Cenakolo, koja u Hrvatskoj ima osam ku?a za muškarce ovisnike, potresno su svjedo?ili o svom ulasku u pakao droge i na?in na koji je organizirano lije?enje u tim terapijskom zajednicama. Roditelj jednog ovisnika, gost tribine, svjedo?io je o svemu što roditelj prolazi kada mu je dijete  ovisnik o drogi, poru?ivši na kraju da uspješno lije?enje djeteta ovisnika  može po?eti tek onda kada roditelji i dijete priznaju da imaju zajedni?ki problem.


Ina?e, tribina je organizirana u Kor?uli zbog pojave sve ve?e mla?e populacije ovisnika na otoku Kor?uli. Prema informacijama iz Savjetovališta za prevenciju i tretman ovisnosti u Kor?uli, prošle je godine u gradu Kor?uli evidentirano 16 novih ovisnika, uglavnom maloljetnika. Iako je broj registriranih ovisnika u Kor?uli nešto manji nego na drugom podru?ju otoka, u Savjetovalištu su kazali da to ne može biti utješan podatak jer broj ovisnika iz godine u godinu raste. Zbog toga  su na otoku organizirana 3 Savjetovališta za prevenciju ovisnosti.


Ž. Petkovi? 

KAKO IZI?I IZ PAKLA DROGE


Javna tribinu «Kako izi?i iz pakla droge» organizirali su u kavani hotela Kor?ula Udruga roditelja za prevenciju ovisnosti Život-Vita iz Vele Luke i Savjetovalište za prevenciju i tretman ovisnosti Kor?ula,  uz pokroviteljstvo i potporu Gradskoga poglavarstva.


Dr. Stanka Komparak iz Zavoda za javno zdravstvo Kor?ula govorila je o bolestima  izazvanima upotrebom i konzumacijom droge. Nakon nje dvoje ovisnika iz talijanske Terapijsko-krš?anske zajednice Cenakolo, koja u Hrvatskoj ima osam ku?a za muškarce ovisnike, potresno su svjedo?ili o svom ulasku u pakao droge i na?in na koji je organizirano lije?enje u tim terapijskom zajednicama. Roditelj jednog ovisnika, gost tribine, svjedo?io je o svemu što roditelj prolazi kada mu je dijete  ovisnik o drogi, poru?ivši na kraju da uspješno lije?enje djeteta ovisnika  može po?eti tek onda kada roditelji i dijete priznaju da imaju zajedni?ki problem.


Ina?e, tribina je organizirana u Kor?uli zbog pojave sve ve?e mla?e populacije ovisnika na otoku Kor?uli. Prema informacijama iz Savjetovališta za prevenciju i tretman ovisnosti u Kor?uli, prošle je godine u gradu Kor?uli evidentirano 16 novih ovisnika, uglavnom maloljetnika. Iako je broj registriranih ovisnika u Kor?uli nešto manji nego na drugom podru?ju otoka, u Savjetovalištu su kazali da to ne može biti utješan podatak jer broj ovisnika iz godine u godinu raste. Zbog toga  su na otoku organizirana 3 Savjetovališta za prevenciju ovisnosti.


Ž. Petkovi? 

Pošalji dalje: