406


ULOVLJEN LIGNJUN OD 7,5 KILOGRAMA


U blizini oto?i?a Bisa?e u kor?ulanskom arhipelagu Jakša Muši? “?orko” i Roko Cura? ulovili su u subotu poslijepodne  lignjuna  teškog  7,5 kilograma , dužine 1,10 do trupa, a zajedno sa trakovima dugim ?ak 1,75 m ! U tradicionalno ribarskoj Lumbardi ovolikog primjerka ne mogu se sjetiti ni najstariji ribari.


“S nevjericom smo gledali “monstruma” kojeg smo bez ve?eg problema izvukli u barku”, kaže Jakša. Gotovo smo se šokirali, jer “lignjun” je  ulovljen na velikoj dubini obi?nom “kan?elicom”! ?itavo vrijeme dok smo ga izvla?ili bili smo uvjereni da se radi o hobotnici. Nije pružao ve?i otpor, a mogu?i razlog je i ugriz i ranu kojeg ima na dijelu trupa. Uglavnom od iznena?enja i uzbu?enja nije nam bilo više do ribanja, pa smo se odmah vratili u Lumbardu.”


A da je rije? od jednom od najve?ih primjeraka ove vrste glavonošca uhva?enim u ovom dijelu Jadrana potvrdio nam je u telefonskom razgovoru  i Dr. Vladimir Onofri u dubrova?kom laboratoriju Oceanografskog instituta iz Splitu.


Ne mogu re?i nešto više, jer “lignjuna” nisam vidio, pa ne znam o kojoj se to?no vrsti radi. Ali po veli?ini i težini, svakako je rije? o neuobi?ajenom velikom primjerku za naše more. Posebno mi je zanimljiv podatak da “lignjun” na ?upicama trakova ima neku vrstu okruglih zuba. A ugriz na trupu mogu?e da je zadobio i od dupina”. 


Glavonožac koji bi u romanima Julesa Verna mogao imati barem “sporednu ulogu”, ribarska je “tema dana” na ovom dijelu Kor?ule. Jakša i Roko mekši ?e dio lignjuna pokušati pripremiti i degustirati, iako kao mnogi u Lumbardi  nemaju u tome iskustva. Ako ništa drugo , kažu, deset trakova koliko ima ovaj glavonožac i ogromni trup s nekoliko centimetara  debelim oklopom, završiti ?e kao “ješka” na parangalu. Ve?a fotografija


NENAD KOSOVI? , Ve?ernji list


ULOVLJEN LIGNJUN OD 7,5 KILOGRAMA


U blizini oto?i?a Bisa?e u kor?ulanskom arhipelagu Jakša Muši? “?orko” i Roko Cura? ulovili su u subotu poslijepodne  lignjuna  teškog  7,5 kilograma , dužine 1,10 do trupa, a zajedno sa trakovima dugim ?ak 1,75 m ! U tradicionalno ribarskoj Lumbardi ovolikog primjerka ne mogu se sjetiti ni najstariji ribari.


“S nevjericom smo gledali “monstruma” kojeg smo bez ve?eg problema izvukli u barku”, kaže Jakša. Gotovo smo se šokirali, jer “lignjun” je  ulovljen na velikoj dubini obi?nom “kan?elicom”! ?itavo vrijeme dok smo ga izvla?ili bili smo uvjereni da se radi o hobotnici. Nije pružao ve?i otpor, a mogu?i razlog je i ugriz i ranu kojeg ima na dijelu trupa. Uglavnom od iznena?enja i uzbu?enja nije nam bilo više do ribanja, pa smo se odmah vratili u Lumbardu.”


A da je rije? od jednom od najve?ih primjeraka ove vrste glavonošca uhva?enim u ovom dijelu Jadrana potvrdio nam je u telefonskom razgovoru  i Dr. Vladimir Onofri u dubrova?kom laboratoriju Oceanografskog instituta iz Splitu.


Ne mogu re?i nešto više, jer “lignjuna” nisam vidio, pa ne znam o kojoj se to?no vrsti radi. Ali po veli?ini i težini, svakako je rije? o neuobi?ajenom velikom primjerku za naše more. Posebno mi je zanimljiv podatak da “lignjun” na ?upicama trakova ima neku vrstu okruglih zuba. A ugriz na trupu mogu?e da je zadobio i od dupina”. 


Glavonožac koji bi u romanima Julesa Verna mogao imati barem “sporednu ulogu”, ribarska je “tema dana” na ovom dijelu Kor?ule. Jakša i Roko mekši ?e dio lignjuna pokušati pripremiti i degustirati, iako kao mnogi u Lumbardi  nemaju u tome iskustva. Ako ništa drugo , kažu, deset trakova koliko ima ovaj glavonožac i ogromni trup s nekoliko centimetara  debelim oklopom, završiti ?e kao “ješka” na parangalu. Ve?a fotografija


NENAD KOSOVI? , Ve?ernji list

Pošalji dalje: