408


60 godina od najtežeg bombardiranja


Ove godine je to?no 60 godina (21. ožujka 1944) kako je naš grad bio posje?en od savezni?ke avijacije koja je izvršila najteže bombardiranje koje je grad doživio (oko 14 sati).


Ciljevi su bili pekara u ku?i Stani? u kojoj se pekao kruh za njema?ku vojsku, te vodoopskrba u kuli “Balbi”, na maloj zapadnoj obali. I danas se poznaju napukline te ogromne kule koja je imala kapacitet oko 60 vagona vode. Cilj (kula) je pogo?en u centimetar to?no kroz prozor?i? na stožastom pokrovu.


Nažalost, od bombe ba?ene na pekaru poginule su nevine žrtve i to:  1. Jelka ud. Mlinari? (u?iteljica u mirovini)
  2. Tomazina Lešaja koja se našla u istoj zgradi
  3. Nada Andriji? Jakovljeva (malodobna djevoj?ica)
  4. Tina Andriji? Jakovljeva (malodobna djevoj?ica)

Prisjetite se ovih nevinih žrtava i nekad stavite cvijetak na njihov grob na gradskom groblju.


(Iz knjige “Sje?anja jedne generacije” – izdanje 1990. godine.)


  Fotografija Kor?ule nakon bombardiranja

ikorcula.net38068.3832986111


60 godina od najtežeg bombardiranja


Ove godine je to?no 60 godina (21. ožujka 1944) kako je naš grad bio posje?en od savezni?ke avijacije koja je izvršila najteže bombardiranje koje je grad doživio (oko 14 sati).


Ciljevi su bili pekara u ku?i Stani? u kojoj se pekao kruh za njema?ku vojsku, te vodoopskrba u kuli “Balbi”, na maloj zapadnoj obali. I danas se poznaju napukline te ogromne kule koja je imala kapacitet oko 60 vagona vode. Cilj (kula) je pogo?en u centimetar to?no kroz prozor?i? na stožastom pokrovu.


Nažalost, od bombe ba?ene na pekaru poginule su nevine žrtve i to:  1. Jelka ud. Mlinari? (u?iteljica u mirovini)
  2. Tomazina Lešaja koja se našla u istoj zgradi
  3. Nada Andriji? Jakovljeva (malodobna djevoj?ica)
  4. Tina Andriji? Jakovljeva (malodobna djevoj?ica)

Prisjetite se ovih nevinih žrtava i nekad stavite cvijetak na njihov grob na gradskom groblju.


(Iz knjige “Sje?anja jedne generacije” – izdanje 1990. godine.)


  Fotografija Kor?ule nakon bombardiranja

ikorcula.net38068.3832986111

Pošalji dalje: