411


ROBERT LU?I? PONOVO PREDSJEDNIK

Na izbornoj skupštini HNS-a podružnice otoka Kor?ule održanoj u Lumbardi za predsjednika je ponovo izabran Robert Lu?i? iz Kor?ule. Novi potpredsjednik je Donko Donjerkovi? iz Blata, tajnik Stjepan Šestanovi? iz Lumbarde a rizni?ar Frana Koruni? iz Kor?ule.


Skupština je izabrala i 5 ?lanova Izvršnog odbora u koji je pored predsjednika, potpredsjednika, tajnika i rizni?ara izabran još i Marko Padovan iz Vele Luke. Birani su i ?lanovi ostalih tijela skupštine, pet ?lanova Nadzornog odbora i 3 ?lana Suda ?asti. Dvoje izabranih predstavnika skupštine za Županijsko vije?e Dubrova?ko neretvanske županije su Robert Lu?i? i Stjepan Varnica.


U podnesenom izviješ?u stari-novi predsjednik Lu?i? je naglasio potrebu osnivanja prvog ogranka HNS-a u Lumbardi gdje su se za to stekli uvjeti. Ina?e, kako je istaknuo Lu?i?, za sada HNS na najmnogoljudnijem dalmatinskome otoku još uvijek djeluje kroz jedinstvenu podružnicu otoka. Stoga je, dodao je, jedan od budu?ih ciljeva stranke organiziranje ogranaka u svom op?inama i Gradu Kor?uli.


Pored toga, kazao je na kraju Lu?i?, stranka ?e u narednome razdoblju intenzivnije i agresivnije raditi na prezentiranju svoga programa, zadobivanju povjerenja gra?ana  s krajnjim ciljem participiranja u Gradskome vije?u Kor?ule i ostalim op?inskim vije?ima.


Ž. Petkovi?


ROBERT LU?I? PONOVO PREDSJEDNIK

Na izbornoj skupštini HNS-a podružnice otoka Kor?ule održanoj u Lumbardi za predsjednika je ponovo izabran Robert Lu?i? iz Kor?ule. Novi potpredsjednik je Donko Donjerkovi? iz Blata, tajnik Stjepan Šestanovi? iz Lumbarde a rizni?ar Frana Koruni? iz Kor?ule.


Skupština je izabrala i 5 ?lanova Izvršnog odbora u koji je pored predsjednika, potpredsjednika, tajnika i rizni?ara izabran još i Marko Padovan iz Vele Luke. Birani su i ?lanovi ostalih tijela skupštine, pet ?lanova Nadzornog odbora i 3 ?lana Suda ?asti. Dvoje izabranih predstavnika skupštine za Županijsko vije?e Dubrova?ko neretvanske županije su Robert Lu?i? i Stjepan Varnica.


U podnesenom izviješ?u stari-novi predsjednik Lu?i? je naglasio potrebu osnivanja prvog ogranka HNS-a u Lumbardi gdje su se za to stekli uvjeti. Ina?e, kako je istaknuo Lu?i?, za sada HNS na najmnogoljudnijem dalmatinskome otoku još uvijek djeluje kroz jedinstvenu podružnicu otoka. Stoga je, dodao je, jedan od budu?ih ciljeva stranke organiziranje ogranaka u svom op?inama i Gradu Kor?uli.


Pored toga, kazao je na kraju Lu?i?, stranka ?e u narednome razdoblju intenzivnije i agresivnije raditi na prezentiranju svoga programa, zadobivanju povjerenja gra?ana  s krajnjim ciljem participiranja u Gradskome vije?u Kor?ule i ostalim op?inskim vije?ima.


Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: