416


Treba povesti više brige oko Rotonde


Jutros smo snimili kamion koji prilikom iskrcavanja robe na Rotondu, malo-pomalo ošte?uje zid. Iz priložene fotografije može se lako uo?iti kako je jutrošnje “parkiranje” kamiona samo jedno od mnogih.


I tako, dje?je crtarije dobivaju nove detalje koji nisu bili planirani.


  Ve?a fotografija


Treba povesti više brige oko Rotonde


Jutros smo snimili kamion koji prilikom iskrcavanja robe na Rotondu, malo-pomalo ošte?uje zid. Iz priložene fotografije može se lako uo?iti kako je jutrošnje “parkiranje” kamiona samo jedno od mnogih.


I tako, dje?je crtarije dobivaju nove detalje koji nisu bili planirani.


  Ve?a fotografija

Pošalji dalje: