417

Renesansnom zdanju prijeti urušenje


Na sjednici Gradskoga vije?a, raspravljaju?i o dosadašnjem radu i programu rada Gradskoga muzeja za 2004. godinu, ponovljeni su problemi u radu te gradske kulturne ustanove, ponajprije zbog teškoga gra?evnog stanja dvokatne renesansne pala?e Gabrielis, u kojoj se muzej nalazi.


Naime, kako je u raspravi istaknuto, dvokatnoj renesansnoj pala?i Gabrielis, spomeniku nulte kategorije, u kojoj je 1957. godine osnovan muzej – prijeti urušenje. Osim problema statike zgrade, ukupne površine 308 metara ?etvornih, s 14 prostorija, od kojih je sedam izložbenih dvorana, stanje cijelog objekta je vrlo loše, kazali su u raspravi vije?nici. Sjeverni i isto?ni zid na mjestima propuštaju vlagu, elektri?ne instalacije su dotrajale i neprikladne, me?ustropne konstrukcije neodgovaraju?e, slabih stati?nih mogu?nosti, a nedostaju sanitarije za posjetitelje, bibliote?ni prostor, garderoba i drugo.


Na balkonu zgrade, sa zapadne strane ,pojavile su se pukotine kroz koje dotje?e voda u unutrašnjost zgrade, zbog ?ega u potkrovlju doslovce rastu alge. Zgradi muzeja potrebna je hitna cjelovita obnova.
Konzervatorski radovi su završeni, a time su ste?eni svi preduvjeti za nastavak izrade projektne dokumentacije. Nakon rasprave vije?nici su prihvatili izvještaj o dosadašnjem radu muzeja. Nadopunili su ga stavom prema kojemu Gradsko vije?e izražava zabrinutost stanjem objekta, ali i spremnost ve?eg angažiranja oko mogu?nosti njezine sanacije. Prihva?en je i amandman vije?nika Aljoše Milata prema kojem ?e Poglavarstvo tijekom ove godine ulagati maksimalne napore u pravcu revitalizacije i sanacije zgrade muzeja.


Prioritet je, kazao je gradona?elnik Mirko Duhovi?, dobiti dio sredstava iz državnog prora?una za sanaciju pala?e, spomenika nulte kategorije, ali prije toga treba financirati svu projektno-tehni?ku dokumentaciju za sanaciju zgrade.
Sanacija ?e se vršiti, istaknuto je, sukladno namaknutim sredstvima. Ako do?e do velike obnove, muzej ?e se privremeno izmjestiti u budu?u pala?u Arneri ili u neki drugi primjeren prostor. U suprotnom modelu sanacije, korak-po korak, muzej ?e do kraja sanacije funkcionirati u sadašnjem prostoru. U svakom slu?aju, istaknuto je na kraju, jedan od kapitalnih prioriteta Grada mora biti izrada projektne dokumentacije i sanacija zgrade muzeja.


Tekst: Željan PETKOVI?

Renesansnom zdanju prijeti urušenje


Na sjednici Gradskoga vije?a, raspravljaju?i o dosadašnjem radu i programu rada Gradskoga muzeja za 2004. godinu, ponovljeni su problemi u radu te gradske kulturne ustanove, ponajprije zbog teškoga gra?evnog stanja dvokatne renesansne pala?e Gabrielis, u kojoj se muzej nalazi.


Naime, kako je u raspravi istaknuto, dvokatnoj renesansnoj pala?i Gabrielis, spomeniku nulte kategorije, u kojoj je 1957. godine osnovan muzej – prijeti urušenje. Osim problema statike zgrade, ukupne površine 308 metara ?etvornih, s 14 prostorija, od kojih je sedam izložbenih dvorana, stanje cijelog objekta je vrlo loše, kazali su u raspravi vije?nici. Sjeverni i isto?ni zid na mjestima propuštaju vlagu, elektri?ne instalacije su dotrajale i neprikladne, me?ustropne konstrukcije neodgovaraju?e, slabih stati?nih mogu?nosti, a nedostaju sanitarije za posjetitelje, bibliote?ni prostor, garderoba i drugo.


Na balkonu zgrade, sa zapadne strane ,pojavile su se pukotine kroz koje dotje?e voda u unutrašnjost zgrade, zbog ?ega u potkrovlju doslovce rastu alge. Zgradi muzeja potrebna je hitna cjelovita obnova.
Konzervatorski radovi su završeni, a time su ste?eni svi preduvjeti za nastavak izrade projektne dokumentacije. Nakon rasprave vije?nici su prihvatili izvještaj o dosadašnjem radu muzeja. Nadopunili su ga stavom prema kojemu Gradsko vije?e izražava zabrinutost stanjem objekta, ali i spremnost ve?eg angažiranja oko mogu?nosti njezine sanacije. Prihva?en je i amandman vije?nika Aljoše Milata prema kojem ?e Poglavarstvo tijekom ove godine ulagati maksimalne napore u pravcu revitalizacije i sanacije zgrade muzeja.


Prioritet je, kazao je gradona?elnik Mirko Duhovi?, dobiti dio sredstava iz državnog prora?una za sanaciju pala?e, spomenika nulte kategorije, ali prije toga treba financirati svu projektno-tehni?ku dokumentaciju za sanaciju zgrade.
Sanacija ?e se vršiti, istaknuto je, sukladno namaknutim sredstvima. Ako do?e do velike obnove, muzej ?e se privremeno izmjestiti u budu?u pala?u Arneri ili u neki drugi primjeren prostor. U suprotnom modelu sanacije, korak-po korak, muzej ?e do kraja sanacije funkcionirati u sadašnjem prostoru. U svakom slu?aju, istaknuto je na kraju, jedan od kapitalnih prioriteta Grada mora biti izrada projektne dokumentacije i sanacija zgrade muzeja.


Tekst: Željan PETKOVI?

Pošalji dalje: