419


Održan zaru?ni?ki te?aj


Pod nazivom: “Zaru?ni?ki te?aj za one koji sklapaju crkveni brak” u petak i subotu u ve?ernjim satima održan je zaru?ni?ki te?aj u prekrasnoj pala?i “Caenazzo” u Kor?uli, u organizaciji Župnog ureda Sv. Marka u Kor?uli i don Marka Stani?a.


Te?aju je prisustvovalo 20 mladih parova sa našega otoka, budu?ih supružnika, koji su u vrlo ugodnoj atmosferi imali zadovoljstvo slušati predavanja dr. Stanka Lasi?a i o. Josipa Sremi?a.


Dr. Stanko Lasi? govorio je o važnosti vjere u obitelji i potrebi uzajamnog poštovanja izme?u supružnika, a o. Josip Sremi? iz psihološke perspektive razotkrio i upozorio na sve mogu?e probleme u obitelji zbog nedostatka komunikacije i razumijevanja.


Ovako iscrpna i pou?na predavanja sigurno su vrlo korisna i ne samo u smislu “sklapanja brakova”, te vjerujemo kako bi život bio mnogo lijepši kada bi svi ljudi ?eš?e razmišljali o bližnjima na na?in kako su predava?i ukazivali.

ikorcula.net38074.132962963


Održan zaru?ni?ki te?aj


Pod nazivom: “Zaru?ni?ki te?aj za one koji sklapaju crkveni brak” u petak i subotu u ve?ernjim satima održan je zaru?ni?ki te?aj u prekrasnoj pala?i “Caenazzo” u Kor?uli, u organizaciji Župnog ureda Sv. Marka u Kor?uli i don Marka Stani?a.


Te?aju je prisustvovalo 20 mladih parova sa našega otoka, budu?ih supružnika, koji su u vrlo ugodnoj atmosferi imali zadovoljstvo slušati predavanja dr. Stanka Lasi?a i o. Josipa Sremi?a.


Dr. Stanko Lasi? govorio je o važnosti vjere u obitelji i potrebi uzajamnog poštovanja izme?u supružnika, a o. Josip Sremi? iz psihološke perspektive razotkrio i upozorio na sve mogu?e probleme u obitelji zbog nedostatka komunikacije i razumijevanja.


Ovako iscrpna i pou?na predavanja sigurno su vrlo korisna i ne samo u smislu “sklapanja brakova”, te vjerujemo kako bi život bio mnogo lijepši kada bi svi ljudi ?eš?e razmišljali o bližnjima na na?in kako su predava?i ukazivali.

ikorcula.net38074.132962963

Pošalji dalje: