423

ODRŽANA IZVJEŠTAJNA KONVENCIJA GRADSKE ORGANIZACIJE SDP-A GRADA KOR?ULE
Sdp


Gra?ani ?e na lokalnim izborima znati cijeniti rad SDP-a


Gradski odbor SDP-a Kor?ula održao je u nedjelju u prostorima ACI marine osniva?ku konvenciju Mjesnog odbora Grada Kor?ule na kojoj su u prisutnosti brojnih ?lanova i simpatizera stranke izabrani ?lanovi predsjedništva te predsjednik Mjesnog odbora Grada Kor?ule bivši saborski zastupnik Ton?i Žuvela. Razlog osnivanja Mjesnog odbora Grada Kor?ule, kako je istaknuo novoizabrani predsjednik Žuvela, je poboljšanje rada stranke na razini Grada te uklju?ivanje što više gra?ana u njezin rad. Nakon osniva?ke konvencije održana je i izvještajna konvencija Gradske organizacije SDP-a Grada Kor?ule na kojoj su o smjernicama razvojne politike SDP-a govorili predsjednik GO SDP-a Mladen Mareli?, gradona?elnik Mirko Duhovi?, predsjednik MO SDP-a Ton?i Žuvela te ?lan županijske skupštine Aljoša Milat


SDP Grada Kor?ule ponosan je na rezultate rada u protekle dvije godine koliko obnaša vlast u Gradu zajedno s kolaicijskim partnerom HSS-om. O?ekujemo da ?e gra?ani znati cijeniti brojne projekte koje je ova vlast realizirala ili zapo?ela te da ?emo dobiti podršku gra?ana na sljede?im izborima – istaknuo je gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi?.


Me?u spomenutim završenim i zapo?etim projektima istaknuta je sanacija kule Revelin, otvaranje helidroma, uvo?enje katamaranske linije Kor?ula-Split i no?ne trajektne linije Kor?ula-Orebi?, ure?enje Gradskoga parka, ure?enje i opremanje Gradske vije?nice, ure?enje nove školske zgrade Srednje škole u Kor?uli, planirana gradnja sportske dvorane, zatvorenoga bazena i drugih sportskih objekata, sanacija i dogradnja kanalizacijskog sustava, rekonstrukcija Pelješke ceste, obnova Doma kulture u Kor?uli i Žrnovu te daljnja sanacija gradskih kula uz potporu Ministarstva kulture uz uvjet dobre suradnje kakvu je gradska vlast imala do sada.


Na izvještajnoj konvenciji izabrani su i kandidati za Glavnu Konveciju SDP-a Hrvatske koja ?e se održati 8. svibnja u Zagrebu i to Mladen Mareli?, Ton?i Žuvela, Mirko Duhovi?, Fanny Lozica, Anka Stanojevi?, Franica Mati? Šain, Davor Peni? i Marko Milat.


Tekst: L. Filippi Brki?

ikorcula.net38075.3287615741

ODRŽANA IZVJEŠTAJNA KONVENCIJA GRADSKE ORGANIZACIJE SDP-A GRADA KOR?ULE
Sdp


Gra?ani ?e na lokalnim izborima znati cijeniti rad SDP-a


Gradski odbor SDP-a Kor?ula održao je u nedjelju u prostorima ACI marine osniva?ku konvenciju Mjesnog odbora Grada Kor?ule na kojoj su u prisutnosti brojnih ?lanova i simpatizera stranke izabrani ?lanovi predsjedništva te predsjednik Mjesnog odbora Grada Kor?ule bivši saborski zastupnik Ton?i Žuvela. Razlog osnivanja Mjesnog odbora Grada Kor?ule, kako je istaknuo novoizabrani predsjednik Žuvela, je poboljšanje rada stranke na razini Grada te uklju?ivanje što više gra?ana u njezin rad. Nakon osniva?ke konvencije održana je i izvještajna konvencija Gradske organizacije SDP-a Grada Kor?ule na kojoj su o smjernicama razvojne politike SDP-a govorili predsjednik GO SDP-a Mladen Mareli?, gradona?elnik Mirko Duhovi?, predsjednik MO SDP-a Ton?i Žuvela te ?lan županijske skupštine Aljoša Milat


SDP Grada Kor?ule ponosan je na rezultate rada u protekle dvije godine koliko obnaša vlast u Gradu zajedno s kolaicijskim partnerom HSS-om. O?ekujemo da ?e gra?ani znati cijeniti brojne projekte koje je ova vlast realizirala ili zapo?ela te da ?emo dobiti podršku gra?ana na sljede?im izborima – istaknuo je gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi?.


Me?u spomenutim završenim i zapo?etim projektima istaknuta je sanacija kule Revelin, otvaranje helidroma, uvo?enje katamaranske linije Kor?ula-Split i no?ne trajektne linije Kor?ula-Orebi?, ure?enje Gradskoga parka, ure?enje i opremanje Gradske vije?nice, ure?enje nove školske zgrade Srednje škole u Kor?uli, planirana gradnja sportske dvorane, zatvorenoga bazena i drugih sportskih objekata, sanacija i dogradnja kanalizacijskog sustava, rekonstrukcija Pelješke ceste, obnova Doma kulture u Kor?uli i Žrnovu te daljnja sanacija gradskih kula uz potporu Ministarstva kulture uz uvjet dobre suradnje kakvu je gradska vlast imala do sada.


Na izvještajnoj konvenciji izabrani su i kandidati za Glavnu Konveciju SDP-a Hrvatske koja ?e se održati 8. svibnja u Zagrebu i to Mladen Mareli?, Ton?i Žuvela, Mirko Duhovi?, Fanny Lozica, Anka Stanojevi?, Franica Mati? Šain, Davor Peni? i Marko Milat.


Tekst: L. Filippi Brki?

ikorcula.net38075.3287615741

Pošalji dalje: