424


127 kruzera dolazi u Kor?ulu


Iako ?e prvi  kruzer u kor?ulansku luku uploviti 4.travnja, može se kazati da ?e ova godina po broju dolazaka brodova na kružnim putovanjima Jadranom i Sredozemljem  biti  bolja od prošlogodišnje- kaže Marko Milat, v. d. voditelja operativne luke Kor?ula pri KTD Hober. Prema njegovim rije?ima, Kor?ulu ?e u narednoj sezoni posjetiti 127 brodova kruzera  i nekoliko desetaka tisu?a turista na poludnevnim i dnevnim izletima, za razliku od prošle godine kada je ostvareno 96 dolazaka brodova na kružnim putovanjima Jadranom i Sredozemljem. Na obalu ?e se privezati 93 kruzera, a pred Kor?ulom usidriti 33 broda-hotela, odakle ?e se turisti brodicama prebacivati na razgledanje obzidanog grada i otoka.


Sezona dolazaka brodova po?et ?e uplovljenjem Moneta koji je i posljednjih godina bio ?esti gost kor?ulanskih riva, a ove ?e godine imati najviše 29 pristajanja. Sezonu ?e pak zatvoriti Berlin 17. studenog – kaže Milat i dodaje da ?e u Kor?ulu ukupno ove sezone uploviti 25 razli?itih brodova, od najmanjeg spomenutog Moneta, do najve?eg Crystal Serenety sa 68 tisu?a BRT-a, duljine 250 metra i kapaciteta 1140 putnika.


Milat kao posebno interesantno pristajanje ove sezone navodi dolazak Marka Pola, koji ?e 20.tavnja imati prvo uplovljene. Tada ?e, kako je najavljeno, kapetan broda Gradu uru?iti zastavu obitelji Marka Pola. Biti ?e  prire?ena posebna fešta, a postavljena zastava ?e stalno vijoriti na rodnoj ku?i najpoznatijeg Kor?ulanina. Ina?e, Marko Polo ?e se ljetos ispred grada usidriti ukupno 4 puta. O?ekuje se i ponovni dolazak ?uvenog jedrenjaka Sea Cloud te njegova novog «brata» Sea Clouda 2 koji u Kor?ulu dolazi prvi put i ukupno ?e dva puta dodirnuti obalu.


Ako zbrojimo broj pristajanja brodova sa brojem putnika izlazi da ?e se ljetos sa spomenutih brodova hotela iskrcati 50 tisu?a turista-izletnika koji ?e na kratkim poludnevnim i dnevnim izletima obilaziti grad i otok. To je veliki plus za ukupni kor?ulanski turizam pa se treba dobro pripremiti za prihvat tih gostiju – kaže Milat.


Naime, nakon mnogo godina držanja drugoga mjesta, kor?ulanska je luka, me?u ostalim hrvatskim lukama, pala na tre?u poziciju ljestvice dolazaka i uplovljenja sli?nih brodova. Iako  su objektivni problemi u neadekvatnoj operativnoj obali, naime, Kor?ula je mala, zbijena luka sa prakti?ki jednom malom operativnom rivom (druga je rezervna) i iznimno velikom frekvencijom prometa, postoje oni subjektivni koje bi trebalo brže rješavati. Oni su vezani za turisti?ku nadgradnju, samu ugostiteljsku i drugu turisti?ku uslugu. Stoga je,tvrde upu?eni, sazrelo vrijeme da svi u gradskome turizmu zajedno sjednu za stol i upitaju se, što takvi brodovi Kor?uli donose i što napraviti da ih se još više privu?e. U protivnom se lako može dogoditi da Kor?ula koja je dugi niz godina, poslije superiornog Dubrovnika, bila druga  hrvatska luka  po broju dolazaka sli?nih brodova , po?ne otklizavati prema dnu i gubiti svoj primat.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?


127 kruzera dolazi u Kor?ulu


Iako ?e prvi  kruzer u kor?ulansku luku uploviti 4.travnja, može se kazati da ?e ova godina po broju dolazaka brodova na kružnim putovanjima Jadranom i Sredozemljem  biti  bolja od prošlogodišnje- kaže Marko Milat, v. d. voditelja operativne luke Kor?ula pri KTD Hober. Prema njegovim rije?ima, Kor?ulu ?e u narednoj sezoni posjetiti 127 brodova kruzera  i nekoliko desetaka tisu?a turista na poludnevnim i dnevnim izletima, za razliku od prošle godine kada je ostvareno 96 dolazaka brodova na kružnim putovanjima Jadranom i Sredozemljem. Na obalu ?e se privezati 93 kruzera, a pred Kor?ulom usidriti 33 broda-hotela, odakle ?e se turisti brodicama prebacivati na razgledanje obzidanog grada i otoka.


Sezona dolazaka brodova po?et ?e uplovljenjem Moneta koji je i posljednjih godina bio ?esti gost kor?ulanskih riva, a ove ?e godine imati najviše 29 pristajanja. Sezonu ?e pak zatvoriti Berlin 17. studenog – kaže Milat i dodaje da ?e u Kor?ulu ukupno ove sezone uploviti 25 razli?itih brodova, od najmanjeg spomenutog Moneta, do najve?eg Crystal Serenety sa 68 tisu?a BRT-a, duljine 250 metra i kapaciteta 1140 putnika.


Milat kao posebno interesantno pristajanje ove sezone navodi dolazak Marka Pola, koji ?e 20.tavnja imati prvo uplovljene. Tada ?e, kako je najavljeno, kapetan broda Gradu uru?iti zastavu obitelji Marka Pola. Biti ?e  prire?ena posebna fešta, a postavljena zastava ?e stalno vijoriti na rodnoj ku?i najpoznatijeg Kor?ulanina. Ina?e, Marko Polo ?e se ljetos ispred grada usidriti ukupno 4 puta. O?ekuje se i ponovni dolazak ?uvenog jedrenjaka Sea Cloud te njegova novog «brata» Sea Clouda 2 koji u Kor?ulu dolazi prvi put i ukupno ?e dva puta dodirnuti obalu.


Ako zbrojimo broj pristajanja brodova sa brojem putnika izlazi da ?e se ljetos sa spomenutih brodova hotela iskrcati 50 tisu?a turista-izletnika koji ?e na kratkim poludnevnim i dnevnim izletima obilaziti grad i otok. To je veliki plus za ukupni kor?ulanski turizam pa se treba dobro pripremiti za prihvat tih gostiju – kaže Milat.


Naime, nakon mnogo godina držanja drugoga mjesta, kor?ulanska je luka, me?u ostalim hrvatskim lukama, pala na tre?u poziciju ljestvice dolazaka i uplovljenja sli?nih brodova. Iako  su objektivni problemi u neadekvatnoj operativnoj obali, naime, Kor?ula je mala, zbijena luka sa prakti?ki jednom malom operativnom rivom (druga je rezervna) i iznimno velikom frekvencijom prometa, postoje oni subjektivni koje bi trebalo brže rješavati. Oni su vezani za turisti?ku nadgradnju, samu ugostiteljsku i drugu turisti?ku uslugu. Stoga je,tvrde upu?eni, sazrelo vrijeme da svi u gradskome turizmu zajedno sjednu za stol i upitaju se, što takvi brodovi Kor?uli donose i što napraviti da ih se još više privu?e. U protivnom se lako može dogoditi da Kor?ula koja je dugi niz godina, poslije superiornog Dubrovnika, bila druga  hrvatska luka  po broju dolazaka sli?nih brodova , po?ne otklizavati prema dnu i gubiti svoj primat.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: