426

Raspisan natjecaj za prodaju nekretnina
Drugi pokušaj


Gradsko poglavarstvo je na svojoj 90. sjednici održanoj 29. ožujka raspisalo Javni natje?aj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Kor?ule, to?nije zgrede bivšeg HZZO-a i zgrade bivšeg vojnog skladišta u Luci Uš u Kor?uli. Po?etne cijene su 300.000,00 i 150.000,00 Eura.


Nakon nedavne sjednice Gradskog vije?a koje je dalo novu preporuku poglavarstvu za prodaju nekretnina kako bi Grad postao vlasnik ili suvlasnik ku?e Marka Pola, poglavarstvo je raspisalo natje?aj kako bi možda u drugom pokušaju prodalo jednu ili obje nekretnine.


  Javni natje?aj (PDF)

Raspisan natjecaj za prodaju nekretnina
Drugi pokušaj


Gradsko poglavarstvo je na svojoj 90. sjednici održanoj 29. ožujka raspisalo Javni natje?aj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Kor?ule, to?nije zgrede bivšeg HZZO-a i zgrade bivšeg vojnog skladišta u Luci Uš u Kor?uli. Po?etne cijene su 300.000,00 i 150.000,00 Eura.


Nakon nedavne sjednice Gradskog vije?a koje je dalo novu preporuku poglavarstvu za prodaju nekretnina kako bi Grad postao vlasnik ili suvlasnik ku?e Marka Pola, poglavarstvo je raspisalo natje?aj kako bi možda u drugom pokušaju prodalo jednu ili obje nekretnine.


  Javni natje?aj (PDF)

Pošalji dalje: