431


Ho?e li se skratiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Kor?uli?


Ovo pitanje ve? neko vrijeme zaokuplja pozornost kor?ulanske javnosti. pa smo odlu?ili doznati nešto više informacija o cijelom slu?aju.


Pri?a po?inje krajem kolovoza 2003. godine kada je grupa gra?ana predala Gradskom poglavarstvu inicijativu za skra?enjem radnog vremena ugostiteljskih objekata. Predana inicijativa je potpisana od strane 6 gra?ana i temelji se na ?lanku 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik Grada Kor?ule br. 3/96, 1/97 i 1/98) koji kaže:


Poglavarstvo Grada Kor?ule može, na zahtjev ugostitelja ili na zahtjev gra?ana odrediti druk?iji raspored, po?etak ili završetak radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte nego što je odre?eno ?lankom 3. i 3a. ove Odluka ako su ispunjeni sljede?i uvjeti:”


Ne?emo navoditi sve podstavke ove Odluke nego samo podstavak 2 na kojemu se temelji inicijativa i koji glasi: ugostiteljski objekti iz skupine barovi, ako se nalaze u krugu stambene zone i ako u?estalo dolazi do kršenja javnog reda i mira u objektu i ispred objekta, radno vrijeme odredit ?e se do 24,00 sata, a za disco i no?ni klub do 02,00 sata


Zna?i, potpisnici traže od poglavarstva da skrati radno vrijeme kafi?a do 24,00 sata, a diskoteka do 02,00 sata, (ljeti i zimi) i to traže samo za podru?je Starog grada. Prema ?lanku 7. Odluke morali su predati onoliko zahtjeva koliko je ugostiteljskih objekata u Starom gradu, tako?er, vrlo je zanimljivo što potpisnici koriste svoje pravo kao gra?ani, a inicijativu su potpisali kao Gradski vije?nici, što i jesu (svih 6).


Poglavarstvo je, prešlo preko ovih nepravilnosti, jer je svjesno kako bi odbijanje inicijative zbog navedenih razloga samo odgodilo problem onoliko koliko potpisnicima treba za uskla?enje inicijative i za podnošenje više prijedloga. Sigurno se vodilo ra?una i da su predlaga?i Gradski vije?nici.


?ini se da ipak poglavarstvo nije baš žurilo (ili nije htjelo) skratiti radno vrijeme, jer je prošlo 6 mjeseci kako se o problemu nije raspravljalo niti se donijela ikakva odluka, jedino su pribavljeni podaci o regulaciji iste problematike kod susjednih turisti?kih središta (Dubrovnik, Bol, Hvar, Makarska, Stari Grad…), po kojima ispada da je Kor?ula u nekoj zlatnoj sredini.


Stvar je kad-tad morala do?i na dnevni red, i poglavarstvo je po?etkom ožujka zatražilo mišljenje Turisti?ke zajednice Kor?ule (zakonska obaveza) i mišljenje Udruženja obrtnika iz Kor?ule o prijedlogu.


Udruženje obrtnika se – poga?ate – o?itovalo negativno o prijedlogu, dok je Turisti?ka zajednica dala svoj “kompromisni” prijedlog kojim bi se radno vrijeme kafi?a skratilo za jedan sat, do 01,00 sati, a diskoteka za 2 sata, do 02,00 sata.


Kako je poglavarstvo zatražilo mišljenje Udruženja obrtnika i Turisti?ke zajednice o?igledno ?e pokušati napraviti nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti kako bi lopticu prebacilo Gradskom vije?u, gdje bi se ovakve odluke i trebale donositi. Kako su potpisnici inicijative i Gradski vije?nici, jasno je da ?e predložene izmjene vrlo vjerojatno dobiti potreban broj glasova (ve?ina prisutnih od 15 vije?nika). Tako donešena odluka bila bi naravno, obvezuju?a Gradskom poglavarstvu.


Kako poglavarstvo još nije donijelo nikakvu odluku vezanu za predloženu inicijativu, sa zanimanjem ?emo pratiti daljnji tijek doga?aja.


(T.A.)


   Vaše mišljenje

ikorcula.net38079.4682638889


Ho?e li se skratiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata u Kor?uli?


Ovo pitanje ve? neko vrijeme zaokuplja pozornost kor?ulanske javnosti. pa smo odlu?ili doznati nešto više informacija o cijelom slu?aju.


Pri?a po?inje krajem kolovoza 2003. godine kada je grupa gra?ana predala Gradskom poglavarstvu inicijativu za skra?enjem radnog vremena ugostiteljskih objekata. Predana inicijativa je potpisana od strane 6 gra?ana i temelji se na ?lanku 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik Grada Kor?ule br. 3/96, 1/97 i 1/98) koji kaže:


Poglavarstvo Grada Kor?ule može, na zahtjev ugostitelja ili na zahtjev gra?ana odrediti druk?iji raspored, po?etak ili završetak radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte nego što je odre?eno ?lankom 3. i 3a. ove Odluka ako su ispunjeni sljede?i uvjeti:”


Ne?emo navoditi sve podstavke ove Odluke nego samo podstavak 2 na kojemu se temelji inicijativa i koji glasi: ugostiteljski objekti iz skupine barovi, ako se nalaze u krugu stambene zone i ako u?estalo dolazi do kršenja javnog reda i mira u objektu i ispred objekta, radno vrijeme odredit ?e se do 24,00 sata, a za disco i no?ni klub do 02,00 sata


Zna?i, potpisnici traže od poglavarstva da skrati radno vrijeme kafi?a do 24,00 sata, a diskoteka do 02,00 sata, (ljeti i zimi) i to traže samo za podru?je Starog grada. Prema ?lanku 7. Odluke morali su predati onoliko zahtjeva koliko je ugostiteljskih objekata u Starom gradu, tako?er, vrlo je zanimljivo što potpisnici koriste svoje pravo kao gra?ani, a inicijativu su potpisali kao Gradski vije?nici, što i jesu (svih 6).


Poglavarstvo je, prešlo preko ovih nepravilnosti, jer je svjesno kako bi odbijanje inicijative zbog navedenih razloga samo odgodilo problem onoliko koliko potpisnicima treba za uskla?enje inicijative i za podnošenje više prijedloga. Sigurno se vodilo ra?una i da su predlaga?i Gradski vije?nici.


?ini se da ipak poglavarstvo nije baš žurilo (ili nije htjelo) skratiti radno vrijeme, jer je prošlo 6 mjeseci kako se o problemu nije raspravljalo niti se donijela ikakva odluka, jedino su pribavljeni podaci o regulaciji iste problematike kod susjednih turisti?kih središta (Dubrovnik, Bol, Hvar, Makarska, Stari Grad…), po kojima ispada da je Kor?ula u nekoj zlatnoj sredini.


Stvar je kad-tad morala do?i na dnevni red, i poglavarstvo je po?etkom ožujka zatražilo mišljenje Turisti?ke zajednice Kor?ule (zakonska obaveza) i mišljenje Udruženja obrtnika iz Kor?ule o prijedlogu.


Udruženje obrtnika se – poga?ate – o?itovalo negativno o prijedlogu, dok je Turisti?ka zajednica dala svoj “kompromisni” prijedlog kojim bi se radno vrijeme kafi?a skratilo za jedan sat, do 01,00 sati, a diskoteka za 2 sata, do 02,00 sata.


Kako je poglavarstvo zatražilo mišljenje Udruženja obrtnika i Turisti?ke zajednice o?igledno ?e pokušati napraviti nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti kako bi lopticu prebacilo Gradskom vije?u, gdje bi se ovakve odluke i trebale donositi. Kako su potpisnici inicijative i Gradski vije?nici, jasno je da ?e predložene izmjene vrlo vjerojatno dobiti potreban broj glasova (ve?ina prisutnih od 15 vije?nika). Tako donešena odluka bila bi naravno, obvezuju?a Gradskom poglavarstvu.


Kako poglavarstvo još nije donijelo nikakvu odluku vezanu za predloženu inicijativu, sa zanimanjem ?emo pratiti daljnji tijek doga?aja.


(T.A.)


   Vaše mišljenje

ikorcula.net38079.4682638889

Pošalji dalje: