432


Peškarijom upravlja grad


Nakon mnoštva problema sa gradskom peškarijom koja zbog malog prostora ali i drugih neriješenih pitanja ne udovoljava zahtjevima potroša?a za ribom, Grad je preko svog javnog poduze?a KTD Hober od zakupoprimca preuzeo upravljanje i gospodarenje nad tim gradskim  prostorom. Uslijedili su manji radovi i u ribarnici je Hober postavio  ventilacijski-rashladni ure?aj, baždarene su vage, radnik tog poduze?a svako jutro dolazi otvoriti peškariju, a od nedavno su utvr?eni uvjeti i kriteriji pod kojima ?e kor?ulanski ribari mo?i prodavati svoje proizvode Kor?ulanima. Naime, Grad je u godišnji zakup ovdašnjim ribarima ponudio 5 prodajnih mjesta. Dnevna cijena prodajnog mjesta iznosi 25 kuna, sveukupno 100 kuna, ili 8 tisu?a kuna godišnje po jednom prodajnom mjestu, ukupno 40 tisu?a kuna na godinu.


U Hoberu su nam kazali da ?e najnovijom odlukom Gradskog poglavarstva svi stolovi imati godišnji zakup, a zakupoprimac ?e imati svoj stol na kojem ?e nuditi svoju robu. No, najam ne?e zna?iti automatsku godišnju rezervaciju stola. To zna?i da ?e zakupoprimca ?ekati njegov stol samo ako do?e na vrijeme u peškariju. U protivnom, taj ?e dan, ako bude brži, na «njegovom» prodajnom mjestu mo?i, uz dnevni zakup, ribu nuditi i neki drugi prodava?.


U Hoberu smatraju da ?e ovim i sli?nim mjerama i pravilima napokon uvesti red u gradsku peškariju u kojoj do sada sistemom višegodišnjeg zakupa jednom zakupoprimcu stvari nisu štimale, a cijela je organizacija ribarnice bila po sistemu «povuci-potegni».


Ina?e, kako tvrde o?evidci, najnovije mjere ve? su donijele vidljive promjene na bolje. Ve?a je i raznovrsnija ponuda ribe, ribari su najavili i ponudu morskih plodova i tržište je  mnogo bolje opskrbljeno nego do sada. No, u Hoberu ?e i dalje osluškivati jesu li najnovije mjere pogodile to?no u «sridu».U protivnom mijenjat ?e se pravila igre, tražiti  nova rješenja, sve u cilju da se napokon sredi stanje u gradskoj ribarnici i kona?no zadovolji potražnja Kor?ulana za ribom, ali i prodava?i, ribari koji svako jutro na peškariju donose svoje proizvode.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?


Peškarijom upravlja grad


Nakon mnoštva problema sa gradskom peškarijom koja zbog malog prostora ali i drugih neriješenih pitanja ne udovoljava zahtjevima potroša?a za ribom, Grad je preko svog javnog poduze?a KTD Hober od zakupoprimca preuzeo upravljanje i gospodarenje nad tim gradskim  prostorom. Uslijedili su manji radovi i u ribarnici je Hober postavio  ventilacijski-rashladni ure?aj, baždarene su vage, radnik tog poduze?a svako jutro dolazi otvoriti peškariju, a od nedavno su utvr?eni uvjeti i kriteriji pod kojima ?e kor?ulanski ribari mo?i prodavati svoje proizvode Kor?ulanima. Naime, Grad je u godišnji zakup ovdašnjim ribarima ponudio 5 prodajnih mjesta. Dnevna cijena prodajnog mjesta iznosi 25 kuna, sveukupno 100 kuna, ili 8 tisu?a kuna godišnje po jednom prodajnom mjestu, ukupno 40 tisu?a kuna na godinu.


U Hoberu su nam kazali da ?e najnovijom odlukom Gradskog poglavarstva svi stolovi imati godišnji zakup, a zakupoprimac ?e imati svoj stol na kojem ?e nuditi svoju robu. No, najam ne?e zna?iti automatsku godišnju rezervaciju stola. To zna?i da ?e zakupoprimca ?ekati njegov stol samo ako do?e na vrijeme u peškariju. U protivnom, taj ?e dan, ako bude brži, na «njegovom» prodajnom mjestu mo?i, uz dnevni zakup, ribu nuditi i neki drugi prodava?.


U Hoberu smatraju da ?e ovim i sli?nim mjerama i pravilima napokon uvesti red u gradsku peškariju u kojoj do sada sistemom višegodišnjeg zakupa jednom zakupoprimcu stvari nisu štimale, a cijela je organizacija ribarnice bila po sistemu «povuci-potegni».


Ina?e, kako tvrde o?evidci, najnovije mjere ve? su donijele vidljive promjene na bolje. Ve?a je i raznovrsnija ponuda ribe, ribari su najavili i ponudu morskih plodova i tržište je  mnogo bolje opskrbljeno nego do sada. No, u Hoberu ?e i dalje osluškivati jesu li najnovije mjere pogodile to?no u «sridu».U protivnom mijenjat ?e se pravila igre, tražiti  nova rješenja, sve u cilju da se napokon sredi stanje u gradskoj ribarnici i kona?no zadovolji potražnja Kor?ulana za ribom, ali i prodava?i, ribari koji svako jutro na peškariju donose svoje proizvode.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: