435


Ova sezona biti ?e najuspješnija do sada


Na sjednici skupštine turisti?ke zajednice Grada Kor?ule podnesen je izvještaj o ostvarenim turisti?kim rezultatima u prošloj sezoni. Prema izviješ?u Mihajla Grgi?a, predsjednika turisti?ke zajednice, prošle je sezone na podru?ju Grada ostvareno 386.575 no?enja. Od toga je realizirano 39.129 no?enja doma?ih i 347.776 no?enja inozemnih gostiju, što je za 7,92% više nego prethodne godine. Najviše su no?enja, prema izvješ?u Grgi?a, ostvarili njema?ki turisti 19.60%. Nakon njih slijede Talijani sa 14.54%, Slovenci (12.18%), Hrvati (10.12%), ?esi, Poljaci, Francuzi, Britanci, Bosanci, Austrijanci, Ma?ari, itd.


U ukupnom smještaju, po broju no?enja prednja?e hoteli sa 229.939 no?enja, ili 64%. Od ukupnog pak broja no?enja u privatnom smještaju na Grad Kor?ulu otpada 40.9% ili 34.849 no?enja. Slijedi Žrnovo,  Zavalatica, Ra?iš?e, Kneža, te Pupnat i Vrnik.


Kako je istaknuo Grgi?, Grad je u 2003. godini posjetilo 95.552 turista, najviše u kolovozu i srpnju a najmanje u velja?i i sije?nju. Prema njegovim rije?ima, TZ je u 2003. godini od boravišne pristojbe uprihodila ukupno 1.656.590 kuna.


Govore?i o o?ekivanju ove sezone, Grgi? je naglasio da je plan ostvariti 3 posto više no?enja od prethodne, najuspješnije sezone. Informiraju?i ?lanove skupštine o predsezoni predsjednik zajednice je kazao da hotel Liburna svoje vrata otvara u nedjelju 4. travnja, kada ?e u najbolji kor?ulanski hotel sti?i skupina od 100-injak inozemnih turista.


Ina?e, u Kor?uli su ve? po?ele pristizati manje skupine turista izletnika iz Dubrovnika, ili Francuza šeta?a koji dovodi agencija Croatia tours  iz Pariza, vlasnika kor?ulanina Anta Cura?a. Na kraju skupštine Aljoša Milat, predsjednik Županijske turisti?ke zajednice izvijestio je ?lanove skupštine o pripremi izrade master plana razvoja turizma na podru?ju županije. U planu ?e se, kazao je Milat, do najsitnijih detalja definirati plan razvoja turizma na hrvatskome jugu.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

ikorcula.net38082.1138078704


Ova sezona biti ?e najuspješnija do sada


Na sjednici skupštine turisti?ke zajednice Grada Kor?ule podnesen je izvještaj o ostvarenim turisti?kim rezultatima u prošloj sezoni. Prema izviješ?u Mihajla Grgi?a, predsjednika turisti?ke zajednice, prošle je sezone na podru?ju Grada ostvareno 386.575 no?enja. Od toga je realizirano 39.129 no?enja doma?ih i 347.776 no?enja inozemnih gostiju, što je za 7,92% više nego prethodne godine. Najviše su no?enja, prema izvješ?u Grgi?a, ostvarili njema?ki turisti 19.60%. Nakon njih slijede Talijani sa 14.54%, Slovenci (12.18%), Hrvati (10.12%), ?esi, Poljaci, Francuzi, Britanci, Bosanci, Austrijanci, Ma?ari, itd.


U ukupnom smještaju, po broju no?enja prednja?e hoteli sa 229.939 no?enja, ili 64%. Od ukupnog pak broja no?enja u privatnom smještaju na Grad Kor?ulu otpada 40.9% ili 34.849 no?enja. Slijedi Žrnovo,  Zavalatica, Ra?iš?e, Kneža, te Pupnat i Vrnik.


Kako je istaknuo Grgi?, Grad je u 2003. godini posjetilo 95.552 turista, najviše u kolovozu i srpnju a najmanje u velja?i i sije?nju. Prema njegovim rije?ima, TZ je u 2003. godini od boravišne pristojbe uprihodila ukupno 1.656.590 kuna.


Govore?i o o?ekivanju ove sezone, Grgi? je naglasio da je plan ostvariti 3 posto više no?enja od prethodne, najuspješnije sezone. Informiraju?i ?lanove skupštine o predsezoni predsjednik zajednice je kazao da hotel Liburna svoje vrata otvara u nedjelju 4. travnja, kada ?e u najbolji kor?ulanski hotel sti?i skupina od 100-injak inozemnih turista.


Ina?e, u Kor?uli su ve? po?ele pristizati manje skupine turista izletnika iz Dubrovnika, ili Francuza šeta?a koji dovodi agencija Croatia tours  iz Pariza, vlasnika kor?ulanina Anta Cura?a. Na kraju skupštine Aljoša Milat, predsjednik Županijske turisti?ke zajednice izvijestio je ?lanove skupštine o pripremi izrade master plana razvoja turizma na podru?ju županije. U planu ?e se, kazao je Milat, do najsitnijih detalja definirati plan razvoja turizma na hrvatskome jugu.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

ikorcula.net38082.1138078704

Pošalji dalje: