436


Kor?ula nekada – Punta Jurana


Opjevana Punta Jurana u prvoj polovici prošloga stolje?a izgledala je posve druk?ije nego danas. Ispred stambenih zgrada sa morske strane umjesto sadašnje ceste iz pli?aka su izranjale mrknete, gdje se igrala mularija, privezivali brodi, a ljeti je Kor?ulanima to bilo omiljeno kupalište.


Me?u drugim zgradama u nizu uz more nalazila se i konoba Luke Depola i njegovih sinova gdje su se gradile i popravljale manje barke i ostali sli?ni objekti. Danas su konobe, škvere i mrknente zamijenili beton i asfalt, pristupna cesta za ulaz u grad i mjesna lu?ica u koju Kor?ulani na vezu drže svoje brodove.


Na tom pojasu, od Punte Jurana do Borka, u dužini od 100-njak metara, nema više ni legendarnih kor?ulanskih starih škverova koji su bili na?i?kali jedan do drugoga, kao sardine u konzervi. Nestali su svi stari škvari barake, i konobe  obitelji Depolo, Smrkini?, Foreti?-Koleda, Gatti , Sladovi?, Ivan?evi? itd. gdje su se gradili, popravljali poznati drveni manji i ve?i brodovi. Odavno više nema ni jedrenjaka, ne vide se njihovi visoki jarboli, razapeta jedra, a ni drvene barke, kao nekada, nisu više privezane uz mrkentu.       


Sve se promijenilo. Danas još samo staro vrijeme Punte Jurana oživljava grupa okupljenih starijih Kor?ulana koji se na tablunu u svojim fjabama i fa?endama prisje?aju stare Kor?ule.


Presnimio i napisao Ž. Petkovi?


  Stara fotografija


Kor?ula nekada – Punta Jurana


Opjevana Punta Jurana u prvoj polovici prošloga stolje?a izgledala je posve druk?ije nego danas. Ispred stambenih zgrada sa morske strane umjesto sadašnje ceste iz pli?aka su izranjale mrknete, gdje se igrala mularija, privezivali brodi, a ljeti je Kor?ulanima to bilo omiljeno kupalište.


Me?u drugim zgradama u nizu uz more nalazila se i konoba Luke Depola i njegovih sinova gdje su se gradile i popravljale manje barke i ostali sli?ni objekti. Danas su konobe, škvere i mrknente zamijenili beton i asfalt, pristupna cesta za ulaz u grad i mjesna lu?ica u koju Kor?ulani na vezu drže svoje brodove.


Na tom pojasu, od Punte Jurana do Borka, u dužini od 100-njak metara, nema više ni legendarnih kor?ulanskih starih škverova koji su bili na?i?kali jedan do drugoga, kao sardine u konzervi. Nestali su svi stari škvari barake, i konobe  obitelji Depolo, Smrkini?, Foreti?-Koleda, Gatti , Sladovi?, Ivan?evi? itd. gdje su se gradili, popravljali poznati drveni manji i ve?i brodovi. Odavno više nema ni jedrenjaka, ne vide se njihovi visoki jarboli, razapeta jedra, a ni drvene barke, kao nekada, nisu više privezane uz mrkentu.       


Sve se promijenilo. Danas još samo staro vrijeme Punte Jurana oživljava grupa okupljenih starijih Kor?ulana koji se na tablunu u svojim fjabama i fa?endama prisje?aju stare Kor?ule.


Presnimio i napisao Ž. Petkovi?


  Stara fotografija

Pošalji dalje: