438


Zapo?ela turisti?ka sezona


Otvaranjem hotela Liburna i uplovljavanjem Moneta, prvog broda kruzera na kružnim putovanjima Jadranom i Sredozemljem, u gradu Kor?uli je otpo?ela nova turisti?ka sezona za koju mnogi smatraju da ?e biti bolja od prošlogodišnje u kojoj je ostvareno 386.575 no?enja. U ponajbolji kor?ulanski hotel Liburna uselilo se 30-ak njema?kih i engleskih gostiju, a prema informacijama iz HTP-Kor?ula, u prvim se danima tjedna o?ekuje još stotinjak Francuza i ostalih turista koji ?e do pred Uskršnje blagdane napuniti hotel. Prve je turisti?ke laste do?ekalo obla?no vrijeme s jugom, ali i sunce koje se povremeno probije iznad oblaka, što ih nije omelo u šetnji gradom i razgledavanju bogate spomeni?ke baštine grada Marka Pola.


Ina?e, prema informacijama iz HTP-a, prema sadašnjim rezervacijama, ova ?e predsezona biti bolja od prošlogodišnje. U hotelima Liburna i Marko Polo koji ?e otvoriti svoja vrata 14. travnja, u predsezoni se o?ekuju stalni dolasci manjih i ve?ih skupina turista, pretežno iz Francuske Engleske i Njema?ke, ali i iz drugih zemalja  za koje je pripremljen poseban program raznovrsnih izleta. Ve? 24. i 25. travnja, kada svoja vrata otvore  hoteli Park i Bon repos, grad ?e se polako po?eti puniti, a za sada je, kazali su u HTP-u, još uvijek neizvjestan mjesec lipanj u kojem  do sada nije pokazan veliki interes za «buking».


No, kor?ulanski turisti?ki radnici smatraju da do lipnja mjeseca još ima vremena. Do tada ?e se, kažu, sa rezervacijama po?eti javljati Talijani, ali i ostali, pa se, prema sadašnjim pokazateljima,još uvijek za mjesec lipanj ne može ništa sigurno ustvrditi.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?


Zapo?ela turisti?ka sezona


Otvaranjem hotela Liburna i uplovljavanjem Moneta, prvog broda kruzera na kružnim putovanjima Jadranom i Sredozemljem, u gradu Kor?uli je otpo?ela nova turisti?ka sezona za koju mnogi smatraju da ?e biti bolja od prošlogodišnje u kojoj je ostvareno 386.575 no?enja. U ponajbolji kor?ulanski hotel Liburna uselilo se 30-ak njema?kih i engleskih gostiju, a prema informacijama iz HTP-Kor?ula, u prvim se danima tjedna o?ekuje još stotinjak Francuza i ostalih turista koji ?e do pred Uskršnje blagdane napuniti hotel. Prve je turisti?ke laste do?ekalo obla?no vrijeme s jugom, ali i sunce koje se povremeno probije iznad oblaka, što ih nije omelo u šetnji gradom i razgledavanju bogate spomeni?ke baštine grada Marka Pola.


Ina?e, prema informacijama iz HTP-a, prema sadašnjim rezervacijama, ova ?e predsezona biti bolja od prošlogodišnje. U hotelima Liburna i Marko Polo koji ?e otvoriti svoja vrata 14. travnja, u predsezoni se o?ekuju stalni dolasci manjih i ve?ih skupina turista, pretežno iz Francuske Engleske i Njema?ke, ali i iz drugih zemalja  za koje je pripremljen poseban program raznovrsnih izleta. Ve? 24. i 25. travnja, kada svoja vrata otvore  hoteli Park i Bon repos, grad ?e se polako po?eti puniti, a za sada je, kazali su u HTP-u, još uvijek neizvjestan mjesec lipanj u kojem  do sada nije pokazan veliki interes za «buking».


No, kor?ulanski turisti?ki radnici smatraju da do lipnja mjeseca još ima vremena. Do tada ?e se, kažu, sa rezervacijama po?eti javljati Talijani, ali i ostali, pa se, prema sadašnjim pokazateljima,još uvijek za mjesec lipanj ne može ništa sigurno ustvrditi.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: