440


Zapo?ela obnova svetišta Gospe Lurdske u Postrani


U punom su jeku radovi na obnovi Svetišta Gospe Lurdske u žrnovskom zaseoku Postrana. Žrnovski meštri dragovoljnim radom svakodnevno ure?uju kamene zidove i arule te stubišni pristup prirodnoj kapelici, ome?enoj sa dvije velike stijene, u kojoj je smješten Gospin kip.


Posao je ogroman, kaže nam Slobodan Cura?, ?lan Mjesnog odbora Postrana. Kamene zidove, arule i stubišni pristupni zid zub je vremena narušio, pa gotovo sve nanovo treba izgraditi. Sve ?emo obnoviti i izgraditi prema prvotnom izgledu svetišta. Želja nam je da bude autenti?an, kako su ga mještani prije gotovo sto godina zamislili i sagradili – kazao je Cura?, pozvavši mještane da svojim dragovoljnim prilozima pomognu u obnovi, za koju je osnovan poseban odbor, sastavljen od predstavnika Kulturno prosvjetnog društva Bratska sloga i Mjesnog odbora Postrana.


U obnovu koju je prije nekoliko godina inicirao mjesni župnik don Božo Bani?evi?, uklju?ili su se i žrnovski iseljenici iz Australije, Afrike i Novog Zelanda sa dragovoljnim prilozima.


Ina?e, svetište opstoji još od 1910 godine kada je, kako bilježi župna kronika, kip Majke Božje Lurdske sve?ano prenesen u «spilu pod Bilin kok». Tada, kako stoji u kronici, navri mnoštvo naroda sa svih strana koji sa bratovštinama i predstavnicima mjesne vlasti sudjelovaše u procesjunu, mole?i svetu krunicu.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?


Zapo?ela obnova svetišta Gospe Lurdske u Postrani


U punom su jeku radovi na obnovi Svetišta Gospe Lurdske u žrnovskom zaseoku Postrana. Žrnovski meštri dragovoljnim radom svakodnevno ure?uju kamene zidove i arule te stubišni pristup prirodnoj kapelici, ome?enoj sa dvije velike stijene, u kojoj je smješten Gospin kip.


Posao je ogroman, kaže nam Slobodan Cura?, ?lan Mjesnog odbora Postrana. Kamene zidove, arule i stubišni pristupni zid zub je vremena narušio, pa gotovo sve nanovo treba izgraditi. Sve ?emo obnoviti i izgraditi prema prvotnom izgledu svetišta. Želja nam je da bude autenti?an, kako su ga mještani prije gotovo sto godina zamislili i sagradili – kazao je Cura?, pozvavši mještane da svojim dragovoljnim prilozima pomognu u obnovi, za koju je osnovan poseban odbor, sastavljen od predstavnika Kulturno prosvjetnog društva Bratska sloga i Mjesnog odbora Postrana.


U obnovu koju je prije nekoliko godina inicirao mjesni župnik don Božo Bani?evi?, uklju?ili su se i žrnovski iseljenici iz Australije, Afrike i Novog Zelanda sa dragovoljnim prilozima.


Ina?e, svetište opstoji još od 1910 godine kada je, kako bilježi župna kronika, kip Majke Božje Lurdske sve?ano prenesen u «spilu pod Bilin kok». Tada, kako stoji u kronici, navri mnoštvo naroda sa svih strana koji sa bratovštinama i predstavnicima mjesne vlasti sudjelovaše u procesjunu, mole?i svetu krunicu.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: