442

Kokojevica i pogled na more
Grad ne prihva?a jednostrani otkaz ugovora o korištenju Kokojevice – deponija za kruti otpad

– Ne prihva?a se jednostrani otkaz ugovora op?ine Lumbarda, zaklju?en prije dvije godine sa KTD Hober o odlaganju komunalnog otpada na Kokojevici, deponiju za kruti otpad- zaklju?ak je Gradskog poglavarstva, uz nalog Hoberu da i dalje sukladno obvezama iz ranijeg ugovora koristi nekoliko km udaljen deponij u susjednoj op?ini za odlaganje  gradskoga otpada.
 
Naime, u poglavarstvu drže da op?ina Lumbarda, kao raniji vlasnik komunalnog poduze?a, mora prenijeti 16.sje?nja 2000 godine sklopljen stari ugovor na novoformiranu tvrtku Mindel d.o.o., a ne ga raskidati i novi iskoristili za podizanje cijena odlaganja otpada.


Kako je u raspravi istaknuto, KTD Hober op?ini Lumbarda za godišnje odlaganje gradskog otpada na Kokojevici pla?a u prosjeku oko 150 tisu?a kuna, ovisno o koli?ini odvoženog sme?a. Pored toga Grad op?ini pla?a još i ekološku rentu  u visini 60 tisu?a kuna godišnje, što  je ukupno oko 210 tisu?a kuna. Rije? je, istaknuto je u raspravi, o lijepom nov?anom iznosu, a kako Grad i KTD Hober uredno izvršavaju sve obveze iz ranije sklopljenog ugovora, potpisanog sa op?inom, nema nikakvog argumenta za njegov jednostrani raskid.


Poglavarstvo, istaknuto je u raspravi, ne može postati žrtveno janje novoformiranog op?inskoga poduze?e, koje o?ito ne može ostvariti dohodak iz svoje komunalne djelatnosti i iz tankog op?inskoga prora?una, pa treba izvor prihoda prona?i na drugi na?in.


Iako su u gradskoj vladi svjesni da Lumbarda ima svoje trajno oružje protiv kojeg se, kako je praksa pokazala nemogu?e boriti, poglavarstvo ne može prihvatiti jednostrani otkaz ugovora te smatra da susjedna op?ina po zakonu mora prenijeti prije dvije godine potpisan stari ugovor na svoje novoformirano poduze?e.


Tekst Ž. Petkovi?, Snimak T. Andriji?

Kokojevica i pogled na more
Grad ne prihva?a jednostrani otkaz ugovora o korištenju Kokojevice – deponija za kruti otpad

– Ne prihva?a se jednostrani otkaz ugovora op?ine Lumbarda, zaklju?en prije dvije godine sa KTD Hober o odlaganju komunalnog otpada na Kokojevici, deponiju za kruti otpad- zaklju?ak je Gradskog poglavarstva, uz nalog Hoberu da i dalje sukladno obvezama iz ranijeg ugovora koristi nekoliko km udaljen deponij u susjednoj op?ini za odlaganje  gradskoga otpada.
 
Naime, u poglavarstvu drže da op?ina Lumbarda, kao raniji vlasnik komunalnog poduze?a, mora prenijeti 16.sje?nja 2000 godine sklopljen stari ugovor na novoformiranu tvrtku Mindel d.o.o., a ne ga raskidati i novi iskoristili za podizanje cijena odlaganja otpada.


Kako je u raspravi istaknuto, KTD Hober op?ini Lumbarda za godišnje odlaganje gradskog otpada na Kokojevici pla?a u prosjeku oko 150 tisu?a kuna, ovisno o koli?ini odvoženog sme?a. Pored toga Grad op?ini pla?a još i ekološku rentu  u visini 60 tisu?a kuna godišnje, što  je ukupno oko 210 tisu?a kuna. Rije? je, istaknuto je u raspravi, o lijepom nov?anom iznosu, a kako Grad i KTD Hober uredno izvršavaju sve obveze iz ranije sklopljenog ugovora, potpisanog sa op?inom, nema nikakvog argumenta za njegov jednostrani raskid.


Poglavarstvo, istaknuto je u raspravi, ne može postati žrtveno janje novoformiranog op?inskoga poduze?e, koje o?ito ne može ostvariti dohodak iz svoje komunalne djelatnosti i iz tankog op?inskoga prora?una, pa treba izvor prihoda prona?i na drugi na?in.


Iako su u gradskoj vladi svjesni da Lumbarda ima svoje trajno oružje protiv kojeg se, kako je praksa pokazala nemogu?e boriti, poglavarstvo ne može prihvatiti jednostrani otkaz ugovora te smatra da susjedna op?ina po zakonu mora prenijeti prije dvije godine potpisan stari ugovor na svoje novoformirano poduze?e.


Tekst Ž. Petkovi?, Snimak T. Andriji?

Pošalji dalje: