446


Doniranje za web kameru


Zahvaljuju?i pomo?i kor?ulanina Vinka Radoni?a koji živi i radi u Engleskoj, od danas je posjetiteljima omogu?eno pomaganje projekta KORCULA LIVE CAMERE doniranjem iznosa po želji u Eurima, kreditnim karticama preko online payment sistema PayPal.


Kako su troškovi održavanja kamere prili?no veliki (cca. 300 Eura/mjese?no) jer se slika postavlja na server preko ISDN linije, a u Kor?uli još nažalost nemamo mogu?nost korištenja ADSL-a kojim bi se troškovi znatno smanjili (cca. 100 Eura/mjese?no) i kojim bi pove?ali kvalitetu slike i brzinu osvježavanja smanjili na 1 sekundu prisiljeni smo na ovakav korak da bi održali projekt.


Linkovi:


ikorcula.net38090.5268518519


Doniranje za web kameru


Zahvaljuju?i pomo?i kor?ulanina Vinka Radoni?a koji živi i radi u Engleskoj, od danas je posjetiteljima omogu?eno pomaganje projekta KORCULA LIVE CAMERE doniranjem iznosa po želji u Eurima, kreditnim karticama preko online payment sistema PayPal.


Kako su troškovi održavanja kamere prili?no veliki (cca. 300 Eura/mjese?no) jer se slika postavlja na server preko ISDN linije, a u Kor?uli još nažalost nemamo mogu?nost korištenja ADSL-a kojim bi se troškovi znatno smanjili (cca. 100 Eura/mjese?no) i kojim bi pove?ali kvalitetu slike i brzinu osvježavanja smanjili na 1 sekundu prisiljeni smo na ovakav korak da bi održali projekt.


Linkovi:


ikorcula.net38090.5268518519

Pošalji dalje: