448


Monet u Kor?uli 29 puta


Na plovidbi iz Hvara prema Dubrovniku u srijedu se ujutro privezao za gradsku isto?nu obalu Monet, brod-kruzer iskrcavši, na jedno dnevnom izletu, 50 pretežno engleskih turista. Oni su, uz pratnju atlasovih vodi?a, obišli kulturno spomeni?ku baštinu kulama i bedemima obzidanog grada Marka Pola. Rije? je o drugom ovogodišnjem uplovljenje Moneta u kor?ulansku luku koji ?e u ovoj godini 29 puta pristati u gradsku luku.
Ina?e, nakon u?estalih proljetnih kiša turiste je u srijedu do?ekao sun?an grad utonuo u bonacu pa su gosti «guštali» šetaju?i se gradskim šetnicama i obilaze?i njegove «kantune».


Nakon jednodnevne šetnje obilaska kulturno spomeni?ke baštine turiste je na brodu uveseljavala klapa Portun iz Vele Luke. Ona je svojim ve?ernjim nastupom i izvedbom dalmatinskih pjesama Englezima uveselila kratkotrajni boravak u Kor?uli. Ina?e, rije? je o brodu koji ?e ove godine u tridesetak dolazaka na poludnevnim izletima u Kor?ulu iskrcati oko dvije tisu?e turista- izletnika.Tekst i snimak Ž. Petkovi?


Monet u Kor?uli 29 puta


Na plovidbi iz Hvara prema Dubrovniku u srijedu se ujutro privezao za gradsku isto?nu obalu Monet, brod-kruzer iskrcavši, na jedno dnevnom izletu, 50 pretežno engleskih turista. Oni su, uz pratnju atlasovih vodi?a, obišli kulturno spomeni?ku baštinu kulama i bedemima obzidanog grada Marka Pola. Rije? je o drugom ovogodišnjem uplovljenje Moneta u kor?ulansku luku koji ?e u ovoj godini 29 puta pristati u gradsku luku.
Ina?e, nakon u?estalih proljetnih kiša turiste je u srijedu do?ekao sun?an grad utonuo u bonacu pa su gosti «guštali» šetaju?i se gradskim šetnicama i obilaze?i njegove «kantune».


Nakon jednodnevne šetnje obilaska kulturno spomeni?ke baštine turiste je na brodu uveseljavala klapa Portun iz Vele Luke. Ona je svojim ve?ernjim nastupom i izvedbom dalmatinskih pjesama Englezima uveselila kratkotrajni boravak u Kor?uli. Ina?e, rije? je o brodu koji ?e ove godine u tridesetak dolazaka na poludnevnim izletima u Kor?ulu iskrcati oko dvije tisu?e turista- izletnika.Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: