453


Zastava obitelji Polo u Kor?uli


U utorak 20. travnja, na Marko Polu, brodu kruzeru, Kor?ulanima ?e biti predana replika zastave obitelji Polo koja se vijorila na galiji ?uvenog moreplovca u povijesnoj bitki podno Kor?ule, kada je 1298 godine genoveška mornarica potukla mo?nijeg mleta?kog neprijatelja zarobivši Marka Pola. Dva i pol metra dug plavo bijeli stijeg u obliku lastavi?jeg repa, na kojem su tri crna pili?a-simboli obitelji Polo, zapovjednik luksuznog plove?eg hotela, Hrvat Nenad Mori?, predat ?e kostimiranom Marku Polu, kojeg ?e, za tu prigodu, glumiti Kor?ulanin Jakša Onofri.


Sve?ana ceremonija uru?enja zastave, u ranim popodnevnim satima, održat ?e se u brodskome teatru, gdje ?e se putnicima i uzvanicima prikazati nagra?eni dokumentarni film «Povijesna bitka Marka Pola», autora Balda ?upi?a koji je na me?unarodnom festivalu dokumentarnog filma u New Yorku 2000. proglašen jednim od tri najbolja povijesna filma.

Prije same primopredaje zastave, u atriju gradske vije?nice pro?itat ?e se prigodni proglas o osnivanju povijesne gradske straže. Nju ?e ubudu?e ?initi 12 stražara obu?eni u povijesnim odorama, oboružani kopljima i helebardama. Oni ?e na kraju sve?anog ceremonijala zastavu s broda prenijeti na kor?ulansku kulu Veliki Revelin, gdje ?e se stalno vijoriti, podsje?aju?i na veliku pomorsku bitku i slavnoga Kor?ulanina.

Ž. Petkovi?


Zastava obitelji Polo u Kor?uli


U utorak 20. travnja, na Marko Polu, brodu kruzeru, Kor?ulanima ?e biti predana replika zastave obitelji Polo koja se vijorila na galiji ?uvenog moreplovca u povijesnoj bitki podno Kor?ule, kada je 1298 godine genoveška mornarica potukla mo?nijeg mleta?kog neprijatelja zarobivši Marka Pola. Dva i pol metra dug plavo bijeli stijeg u obliku lastavi?jeg repa, na kojem su tri crna pili?a-simboli obitelji Polo, zapovjednik luksuznog plove?eg hotela, Hrvat Nenad Mori?, predat ?e kostimiranom Marku Polu, kojeg ?e, za tu prigodu, glumiti Kor?ulanin Jakša Onofri.


Sve?ana ceremonija uru?enja zastave, u ranim popodnevnim satima, održat ?e se u brodskome teatru, gdje ?e se putnicima i uzvanicima prikazati nagra?eni dokumentarni film «Povijesna bitka Marka Pola», autora Balda ?upi?a koji je na me?unarodnom festivalu dokumentarnog filma u New Yorku 2000. proglašen jednim od tri najbolja povijesna filma.

Prije same primopredaje zastave, u atriju gradske vije?nice pro?itat ?e se prigodni proglas o osnivanju povijesne gradske straže. Nju ?e ubudu?e ?initi 12 stražara obu?eni u povijesnim odorama, oboružani kopljima i helebardama. Oni ?e na kraju sve?anog ceremonijala zastavu s broda prenijeti na kor?ulansku kulu Veliki Revelin, gdje ?e se stalno vijoriti, podsje?aju?i na veliku pomorsku bitku i slavnoga Kor?ulanina.

Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: