456


Nakon 706 godina zastava Marka Pola vra?ena u Kor?uli


Nakon 706 godina zastava Marka Pola ponovo je vra?ena u Kor?ulu– kazao je na primopredaji replike stijega obitelji Marka Pola kapetan Nenad Mogi?, pred 500-tinjak putnika turista, u teatru broda kruzera, što znakovito nosi ime slavnoga Kor?ulanina, najve?eg svjetskog putnika srednjega vijeka.


Zastavu, koju je prije godinu dana na brod donio poznati istraživa? markopolist James Gilman s namjerom da najprije otplovi svijet a onda se zauvijek vrati ku?i, uru?io je kapetan Mogi? kostimiranom Marku Polu – Kor?ulaninu Jakši Onofriju. On je, naime, uz predsjednika Gradskoga vije?a Frana Skokandi?a i ?lanove poglavarstva, predvodio mnogobrojnu kor?ulansku delegaciju na sve?anoj ceremoniji primopredaje.


Nakon što je Kor?ulanima uru?ena zastava koja se vijorila na Polovoj galiji u povijesnoj bitki izme?u ?enove i Venecije kod Kor?ule 1298 godine, rije?i zahvalnosti uputili su predsjednik vije?a Skokandi?, i Vladimir Depolo, predsjednik Me?unarodnog Marko Polo centra. Potom su uzvratili s poklonima, uru?ivši zapovjedniku broda knjigu statuta grada i otoka Kor?ule, plaketu grada Kor?ule i prigodnu umjetni?ku sliku.


Poslije kra?eg nastupa klape Kumpanji održana je projekcija dokumentarnog filma «Povijesna bitka Marka Pola», redatelja Balda ?upi?a.


Sve?anoj ceremoniji primopredaje u atriju zgrade gradske vije?nice, uz prisutnost kostimiranog Marka Pola i družine, prethodilo je osnivanje povijesne gradske straže koja ?e, kako je u prigodnom govoru kazao Aljoša Milat, predsjednik skupštine TZ Županije dubrova?ko neretvanske, pozdravljati i vra?ati u daleku prošlost doma?e i inozemne turiste, te uveli?ati sve proslave u gradu Marka Pola.


Na kraju je replika zastave postavljena na gradsku kulu Veliki Revelin.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?


Nakon 706 godina zastava Marka Pola vra?ena u Kor?uli


Nakon 706 godina zastava Marka Pola ponovo je vra?ena u Kor?ulu– kazao je na primopredaji replike stijega obitelji Marka Pola kapetan Nenad Mogi?, pred 500-tinjak putnika turista, u teatru broda kruzera, što znakovito nosi ime slavnoga Kor?ulanina, najve?eg svjetskog putnika srednjega vijeka.


Zastavu, koju je prije godinu dana na brod donio poznati istraživa? markopolist James Gilman s namjerom da najprije otplovi svijet a onda se zauvijek vrati ku?i, uru?io je kapetan Mogi? kostimiranom Marku Polu – Kor?ulaninu Jakši Onofriju. On je, naime, uz predsjednika Gradskoga vije?a Frana Skokandi?a i ?lanove poglavarstva, predvodio mnogobrojnu kor?ulansku delegaciju na sve?anoj ceremoniji primopredaje.


Nakon što je Kor?ulanima uru?ena zastava koja se vijorila na Polovoj galiji u povijesnoj bitki izme?u ?enove i Venecije kod Kor?ule 1298 godine, rije?i zahvalnosti uputili su predsjednik vije?a Skokandi?, i Vladimir Depolo, predsjednik Me?unarodnog Marko Polo centra. Potom su uzvratili s poklonima, uru?ivši zapovjedniku broda knjigu statuta grada i otoka Kor?ule, plaketu grada Kor?ule i prigodnu umjetni?ku sliku.


Poslije kra?eg nastupa klape Kumpanji održana je projekcija dokumentarnog filma «Povijesna bitka Marka Pola», redatelja Balda ?upi?a.


Sve?anoj ceremoniji primopredaje u atriju zgrade gradske vije?nice, uz prisutnost kostimiranog Marka Pola i družine, prethodilo je osnivanje povijesne gradske straže koja ?e, kako je u prigodnom govoru kazao Aljoša Milat, predsjednik skupštine TZ Županije dubrova?ko neretvanske, pozdravljati i vra?ati u daleku prošlost doma?e i inozemne turiste, te uveli?ati sve proslave u gradu Marka Pola.


Na kraju je replika zastave postavljena na gradsku kulu Veliki Revelin.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: