458


Gradska straža


Primopredaju replike zastave Marka Pola, koju je najpoznatiji Kor?ulanin vijorio na svojoj galiji sudjeluju?i u pomorskoj bitci Venecije protiv Genove, pratio je još jedan iznimni spektakl, ali i kulturno turisti?ki doga?aj jednako važan Kor?ulanima.


Naime, istog je dana u atriju gradske vije?nice, prije ceremonije primopredaje stijega, sve?ano, pred kostimiranim Markom Polom u ulozi Jakše Onofrija i njegove družine, osnovana Povijesna gradska straža koju ?ine 12 stražara obu?enih u povijesne odore oboružanih kopljima i helebardima.


Pred mnoštvo okupljenih turista u ovaj je spektakl nazo?ne uveo Aljoša Milat, predsjednik Skupštine Županije dubrova?ko neretvanske, rije?ima – Gradska je straža u povijesti Kor?ule za sigurnost njenih stanovništva odigrala veoma važnu, presudnu ulogu. Dok su Kor?ulani unutar kula i zidina obzidanog poluoto?i?a na kojemu je nastao grad mirno spavali na njih je budno pazila gradska straža. Marljivi doma?i brodograditelji, klesari, trgovci i pisari udruživali su se dragovoljno u stražarsku družinu a me?u najpoznatijima bila je straža Bratovštine Svete Barbare. –


Milat je na kraju okupljenim turistima i Kor?ulanima na hrvatskom i engleskom jeziku kazao da ?e Povijesna gradska straža, u budu?e, doma?e i strane turiste, putnike, i sve dobronamjerne ljude koji budu navra?ali u grad Marka Pola prisje?ati na njegovu bogatu povijest, uveli?avaju?i sve gradske obljetnice i proslave.


Novoformirana se Povijesna straža nakon Milatovog prigodnog govora uz pratnju bubnjara i zvukove bubnjeva sa kostimiranim Markom Polom i njegovom družinom prošetala gradom popra?ena pljeskom nazo?nih turista i Kor?ulana.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?


Gradska straža


Primopredaju replike zastave Marka Pola, koju je najpoznatiji Kor?ulanin vijorio na svojoj galiji sudjeluju?i u pomorskoj bitci Venecije protiv Genove, pratio je još jedan iznimni spektakl, ali i kulturno turisti?ki doga?aj jednako važan Kor?ulanima.


Naime, istog je dana u atriju gradske vije?nice, prije ceremonije primopredaje stijega, sve?ano, pred kostimiranim Markom Polom u ulozi Jakše Onofrija i njegove družine, osnovana Povijesna gradska straža koju ?ine 12 stražara obu?enih u povijesne odore oboružanih kopljima i helebardima.


Pred mnoštvo okupljenih turista u ovaj je spektakl nazo?ne uveo Aljoša Milat, predsjednik Skupštine Županije dubrova?ko neretvanske, rije?ima – Gradska je straža u povijesti Kor?ule za sigurnost njenih stanovništva odigrala veoma važnu, presudnu ulogu. Dok su Kor?ulani unutar kula i zidina obzidanog poluoto?i?a na kojemu je nastao grad mirno spavali na njih je budno pazila gradska straža. Marljivi doma?i brodograditelji, klesari, trgovci i pisari udruživali su se dragovoljno u stražarsku družinu a me?u najpoznatijima bila je straža Bratovštine Svete Barbare. –


Milat je na kraju okupljenim turistima i Kor?ulanima na hrvatskom i engleskom jeziku kazao da ?e Povijesna gradska straža, u budu?e, doma?e i strane turiste, putnike, i sve dobronamjerne ljude koji budu navra?ali u grad Marka Pola prisje?ati na njegovu bogatu povijest, uveli?avaju?i sve gradske obljetnice i proslave.


Novoformirana se Povijesna straža nakon Milatovog prigodnog govora uz pratnju bubnjara i zvukove bubnjeva sa kostimiranim Markom Polom i njegovom družinom prošetala gradom popra?ena pljeskom nazo?nih turista i Kor?ulana.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: