462

Poskupljenjem do boljeg ure?enja

Novi ugovor o odlaganju komunalnog otpada na privremenom odlagalištu «Kokojevica» kojim bi se definirale nove obaveze za korisnike bio je u ?etvrtak tema radnog sastanka dvaju komunalnih trgova?kih društava «Mindel» iz Lumbarde, koji temeljem odluke Op?inskoga vije?a od travnja ove godine gospodari deponijem, i «Hober» iz Kor?ule.


Na sastanku kojemu su nazo?ili direktori obaju društava Roko Krileti? i Ivan ?enan te predsjednik Nadzornog odbora KTD «Mindel» Ivan Milina i ?lan NO Renci Milina, dogovoren je krajnji datum, 15.svibanj, do kada bi Nadzorni odbor KTD «Hober» i Gradsko poglavarstvo Grada Kor?ule trebali odlu?iti o davanju suglasnost za potpisivanje novoga ugovora. Naime novim ugovorom, koji bi vrijedio samo do kraja ove godine a za narednu godinu bi se nanovo sa?injavao, KTD «Hober» bi za uslugu odlaganja i zbrinjavanja komunalnog otpada trebao KTD «Mindel» pla?ati paušalni mjese?ni iznos od 39.320,00 kuna koliko je potrebno da bi privremeni deponij mogao funkcionirati u skladu s odgovaraju?im standardima. Prijedlog godišnjeg financijskog plana rashoda kojega je sa?inio KTD «Mindel» doveo bi do poskupljenja od šest i po kuna mjese?no po glavi stanovnika, izra?unato bez privrede i gostiju, odnosno do tri kune poskupljenja kada se uzme u obzir privreda i gosti koji borave na podru?ju Grada Kor?ule.

Direktor KTD «Mindel» Roko Krileti? tijekom sastanka naglasio je i važnost dosadašnjih radova ali i planova kojima se predvi?a asfaltiranje dijela puta do odlagališta, probijanje novoga puta kojim bi se omogu?ila prohodnost prema Žrnovu, premještanje rampe i raskuživanje ?itavoga podru?ja dva puta godišnje. Postavljanjem ograde oko deponija, ?ija je površina ?etiri tisu?e kvadratnih metara, i njegovim prstenovanjem u širini od dvadeset metara radi protupožarne zaštite privremeno odlagalište bi se uredilo koliko je to mogu?e. Na nekim dijelovima ve? ?e se sada, najavljuju iz KTD «Mindel», nasuti zemlja i zasaditi stabla a sve u cilju cjelokupnog pošumljavanja Kokojevice u skoroj budu?nosti kada ?e do?i do kona?nog zatvaranja deponija i formiranja centralnog oto?kog deponija.

Tekst: Lana Filippi Brki?, snimka: T. Andriji?

Poskupljenjem do boljeg ure?enja

Novi ugovor o odlaganju komunalnog otpada na privremenom odlagalištu «Kokojevica» kojim bi se definirale nove obaveze za korisnike bio je u ?etvrtak tema radnog sastanka dvaju komunalnih trgova?kih društava «Mindel» iz Lumbarde, koji temeljem odluke Op?inskoga vije?a od travnja ove godine gospodari deponijem, i «Hober» iz Kor?ule.


Na sastanku kojemu su nazo?ili direktori obaju društava Roko Krileti? i Ivan ?enan te predsjednik Nadzornog odbora KTD «Mindel» Ivan Milina i ?lan NO Renci Milina, dogovoren je krajnji datum, 15.svibanj, do kada bi Nadzorni odbor KTD «Hober» i Gradsko poglavarstvo Grada Kor?ule trebali odlu?iti o davanju suglasnost za potpisivanje novoga ugovora. Naime novim ugovorom, koji bi vrijedio samo do kraja ove godine a za narednu godinu bi se nanovo sa?injavao, KTD «Hober» bi za uslugu odlaganja i zbrinjavanja komunalnog otpada trebao KTD «Mindel» pla?ati paušalni mjese?ni iznos od 39.320,00 kuna koliko je potrebno da bi privremeni deponij mogao funkcionirati u skladu s odgovaraju?im standardima. Prijedlog godišnjeg financijskog plana rashoda kojega je sa?inio KTD «Mindel» doveo bi do poskupljenja od šest i po kuna mjese?no po glavi stanovnika, izra?unato bez privrede i gostiju, odnosno do tri kune poskupljenja kada se uzme u obzir privreda i gosti koji borave na podru?ju Grada Kor?ule.

Direktor KTD «Mindel» Roko Krileti? tijekom sastanka naglasio je i važnost dosadašnjih radova ali i planova kojima se predvi?a asfaltiranje dijela puta do odlagališta, probijanje novoga puta kojim bi se omogu?ila prohodnost prema Žrnovu, premještanje rampe i raskuživanje ?itavoga podru?ja dva puta godišnje. Postavljanjem ograde oko deponija, ?ija je površina ?etiri tisu?e kvadratnih metara, i njegovim prstenovanjem u širini od dvadeset metara radi protupožarne zaštite privremeno odlagalište bi se uredilo koliko je to mogu?e. Na nekim dijelovima ve? ?e se sada, najavljuju iz KTD «Mindel», nasuti zemlja i zasaditi stabla a sve u cilju cjelokupnog pošumljavanja Kokojevice u skoroj budu?nosti kada ?e do?i do kona?nog zatvaranja deponija i formiranja centralnog oto?kog deponija.

Tekst: Lana Filippi Brki?, snimka: T. Andriji?

Pošalji dalje: