465


Skupština HSS-aIzborna skupština GO HSS-a Kor?ule


U subotu, 24. travnja, u ACI Marini u Kor?uli održana je izvanredna izborna skupština Gradske organizacije HSS-a Kor?ula. U radnom dijelu predsjednik je podnio izvješ?e o radu a blagajnik financijsko izvješ?e, te su održani unutarstrana?ki izbori.


Novi-stari predsjednik je Vedran Lelekovi?, potpredsjednik Frano Skokandi?, tajnica Sani Sardeli? te blagajnik Dražen Bakari?. ?lanovi glavnog odbora su Ante Ko?ina, Jakov Mareli?, Emil Br?i?, Veselko Cura?, Vjeko Fabris, Petar Unkovi? i Gordana Depolo, a izabrani su i izaslanici za županijsku skupštinu HSS-a.


U sve?anom dijelu sjednice skupu su se obratili u ime SDP-a gradona?elnik Mirko Duhovi?, Ante Zekan u ime HSLS-a te Marinko Filipovi? predsjednik županijskog odbora HSS-a Dubrova?ko-neretvanske županije. O radu u proteklom razdoblju, te odnosima sa koalicijskim partnerom u Gradu Kor?uli govorili su Frano Skokandi? i Marko Skokandi?.


Tekst. T. Andriji?, snimka: N. Kosovi?


Skupština HSS-aIzborna skupština GO HSS-a Kor?ule


U subotu, 24. travnja, u ACI Marini u Kor?uli održana je izvanredna izborna skupština Gradske organizacije HSS-a Kor?ula. U radnom dijelu predsjednik je podnio izvješ?e o radu a blagajnik financijsko izvješ?e, te su održani unutarstrana?ki izbori.


Novi-stari predsjednik je Vedran Lelekovi?, potpredsjednik Frano Skokandi?, tajnica Sani Sardeli? te blagajnik Dražen Bakari?. ?lanovi glavnog odbora su Ante Ko?ina, Jakov Mareli?, Emil Br?i?, Veselko Cura?, Vjeko Fabris, Petar Unkovi? i Gordana Depolo, a izabrani su i izaslanici za županijsku skupštinu HSS-a.


U sve?anom dijelu sjednice skupu su se obratili u ime SDP-a gradona?elnik Mirko Duhovi?, Ante Zekan u ime HSLS-a te Marinko Filipovi? predsjednik županijskog odbora HSS-a Dubrova?ko-neretvanske županije. O radu u proteklom razdoblju, te odnosima sa koalicijskim partnerom u Gradu Kor?uli govorili su Frano Skokandi? i Marko Skokandi?.


Tekst. T. Andriji?, snimka: N. Kosovi?

Pošalji dalje: