466

Klikni za ve?u sliku“Third Text” o Editi Mareli?


U poznatom britanskom umjetni?kom ?asopisu “Third Text” (Routledge, London) izašao je natpis o slici “Preplašene Stanice Skupljene Zajdeno Zbog Me?usobne Pordške” (acrilil na platnu) kor?ulanke Edite Mareli?.


Prenosimo vam dio ?lanka: “… Ova transformacija ne?ega niti neutralnog niti egzoti?nog u osporeno mjesto novog zna?enja reflektirana je u djelu Edite Mareli? ‘Preplašene Stanice Skupljene Zajedno zbog Me?usobne Podrške” (2003). Ovo djelo podriva zna?enje željezni?kih stanica kao pouzdanog simbola modrnizma u mjesta otu?enja, straha i usamljenosti. Izdvajanjem i fokusiranjem radije na stanice nego na rute koje one povezuju, Mareli? nas podsje?a kako željezni?ke stanice sve ?es?e sadrže individualce ?iji su životi okarakterizirani progonima i gubitkom radije nego optimizmom i energijom njihovih dizajnera iz 19 stolje?a.
Unato? tome, ima nešto razigrano u vezi sa ovim radom, sto me podsje?a na komentar Brede Beban, umjetnika i kuratora iz bivše Jugoslavije, u vezi sa izložbom ‘Imaginary Balkans’ koju je ona postavila: ‘Ve?ina radova na izložbi je u vezi traženja smisla veselja i radosti, ali ova vrsta radosti je odre?ena tugom, kompleksna vrsta radosti!”


?lanak je napisala Alex Rotas, profesor umjetnosti sa Bath University-a. ?estitamo našoj Editi na uspjehu.


Linkovi:  • Ve?a Slika
  • Kompletan text Alexe Rotas

Klikni za ve?u sliku“Third Text” o Editi Mareli?


U poznatom britanskom umjetni?kom ?asopisu “Third Text” (Routledge, London) izašao je natpis o slici “Preplašene Stanice Skupljene Zajdeno Zbog Me?usobne Pordške” (acrilil na platnu) kor?ulanke Edite Mareli?.


Prenosimo vam dio ?lanka: “… Ova transformacija ne?ega niti neutralnog niti egzoti?nog u osporeno mjesto novog zna?enja reflektirana je u djelu Edite Mareli? ‘Preplašene Stanice Skupljene Zajedno zbog Me?usobne Podrške” (2003). Ovo djelo podriva zna?enje željezni?kih stanica kao pouzdanog simbola modrnizma u mjesta otu?enja, straha i usamljenosti. Izdvajanjem i fokusiranjem radije na stanice nego na rute koje one povezuju, Mareli? nas podsje?a kako željezni?ke stanice sve ?es?e sadrže individualce ?iji su životi okarakterizirani progonima i gubitkom radije nego optimizmom i energijom njihovih dizajnera iz 19 stolje?a.
Unato? tome, ima nešto razigrano u vezi sa ovim radom, sto me podsje?a na komentar Brede Beban, umjetnika i kuratora iz bivše Jugoslavije, u vezi sa izložbom ‘Imaginary Balkans’ koju je ona postavila: ‘Ve?ina radova na izložbi je u vezi traženja smisla veselja i radosti, ali ova vrsta radosti je odre?ena tugom, kompleksna vrsta radosti!”


?lanak je napisala Alex Rotas, profesor umjetnosti sa Bath University-a. ?estitamo našoj Editi na uspjehu.


Linkovi:  • Ve?a Slika
  • Kompletan text Alexe Rotas

Pošalji dalje: