469


Mona Lisa “Ljepotan” s ljepoticom na “ciminjeri”

Putni?ki brod “Mona Lisa” nedjelju je bio gost grada Kor?ule. Putni?ki “ljepotan” koji nosi ime i ?iju “ciminjeru” ukrašava slika ?uvene ljepotice, u Kor?ulu je donio je 717 njema?kih putnika. Nakon razgledanja znamenitosti grada, njema?ki su gosti pogledali vitešku igru “Kumpaniju” u izvo?enju ?lanova istoimene udruge iz Pupnata.

Kako je rekao Rao Novakovi? iz turisti?ke agencije “Rea” iz Dubrovnika, koja je organizirala posjet ovog broda kor?ulanskom portu, “Mona Lisa” ?e još jednom ove godine i to po?etkom listopada posjetiti Kor?ulu. Brod plovi pod zastavom Bahama, luke upisa Nassau. Dug je 201 metar, širok 26 metara i ima 339 ?lanova posade, a izgra?en je 1966.godine.

Nažalost zbog nemogu?nosti pristajanja na kor?ulansku rivu , “Mona Lisa” je samo” stražarila” i “krasila” sidrište Pelješkog kanala, a putnici su “tenderima” prebacivani u grad Marka Pola. Brod je u Kor?ulu stigao sa Krfa, a njegova slijede?a luka je Venecija, gdje ?e se napraviti zamjena putnika.


NENAD KOSOVI?, «Ve?ernji list»


Mona Lisa “Ljepotan” s ljepoticom na “ciminjeri”

Putni?ki brod “Mona Lisa” nedjelju je bio gost grada Kor?ule. Putni?ki “ljepotan” koji nosi ime i ?iju “ciminjeru” ukrašava slika ?uvene ljepotice, u Kor?ulu je donio je 717 njema?kih putnika. Nakon razgledanja znamenitosti grada, njema?ki su gosti pogledali vitešku igru “Kumpaniju” u izvo?enju ?lanova istoimene udruge iz Pupnata.

Kako je rekao Rao Novakovi? iz turisti?ke agencije “Rea” iz Dubrovnika, koja je organizirala posjet ovog broda kor?ulanskom portu, “Mona Lisa” ?e još jednom ove godine i to po?etkom listopada posjetiti Kor?ulu. Brod plovi pod zastavom Bahama, luke upisa Nassau. Dug je 201 metar, širok 26 metara i ima 339 ?lanova posade, a izgra?en je 1966.godine.

Nažalost zbog nemogu?nosti pristajanja na kor?ulansku rivu , “Mona Lisa” je samo” stražarila” i “krasila” sidrište Pelješkog kanala, a putnici su “tenderima” prebacivani u grad Marka Pola. Brod je u Kor?ulu stigao sa Krfa, a njegova slijede?a luka je Venecija, gdje ?e se napraviti zamjena putnika.


NENAD KOSOVI?, «Ve?ernji list»

Pošalji dalje: