471


ACI u svitluACI marina spremnija za prihvat jahtaša


Sino? je more oko kor?ulanske ACI marine zablistalo obasjano svjetlom pa smo iskoristili priliku i pokušali doznati kakvi se radovi vrše zadnjih vrijeme u marini. Razgovarali smo sa direktorom ACI marine u Kor?uli Markom Skokandi?em koji nam je rekao:


Radi se u fazama, gotovi su radovi na lukobranu na kojemu su završena ?etiri projekta, zamjenjeni su energetski ormari?i, zamijenjene su cijevi za vodu i strujni kablovi, zamjenjena su sva rasvjetna tijela te montirane dvije antene za bezi?ni pristup internetu od ukupno pet koje su planirane. Tako?er su napravljena tri nova hindrantska priklju?ka za bolju protupožarnu zaštitu u marini.


Ve?a slika

Tekst i snimka: T. Andriji?


ACI u svitluACI marina spremnija za prihvat jahtaša


Sino? je more oko kor?ulanske ACI marine zablistalo obasjano svjetlom pa smo iskoristili priliku i pokušali doznati kakvi se radovi vrše zadnjih vrijeme u marini. Razgovarali smo sa direktorom ACI marine u Kor?uli Markom Skokandi?em koji nam je rekao:


Radi se u fazama, gotovi su radovi na lukobranu na kojemu su završena ?etiri projekta, zamjenjeni su energetski ormari?i, zamijenjene su cijevi za vodu i strujni kablovi, zamjenjena su sva rasvjetna tijela te montirane dvije antene za bezi?ni pristup internetu od ukupno pet koje su planirane. Tako?er su napravljena tri nova hindrantska priklju?ka za bolju protupožarnu zaštitu u marini.


Ve?a slika

Tekst i snimka: T. Andriji?

Pošalji dalje: