472


KPK nekada...Koncert za KPK


Kor?ulanski pliva?ki klub – KPK – organizira koncert potpore klubu. Na koncertu nastupaju klapa VERSE i Guc, Limena glazba KUD-a Moreška i HGD Sv. Cicilije te Zbor KUD-a Moreška. Prikupljenim prilozima pomo? ?e se rekonstrukcija plivališta KPK za njegov bolji izgled. Koncert ?e se održati 29.04.2004. u 20.00 sati u gradskom parku.


“… plivaj praši, naprid naši, na vas gleda Kor?ula …”


KPK nekada...Koncert za KPK


Kor?ulanski pliva?ki klub – KPK – organizira koncert potpore klubu. Na koncertu nastupaju klapa VERSE i Guc, Limena glazba KUD-a Moreška i HGD Sv. Cicilije te Zbor KUD-a Moreška. Prikupljenim prilozima pomo? ?e se rekonstrukcija plivališta KPK za njegov bolji izgled. Koncert ?e se održati 29.04.2004. u 20.00 sati u gradskom parku.


“… plivaj praši, naprid naši, na vas gleda Kor?ula …”

Pošalji dalje: