478

Olga i Paško dobili prinovu !


Ran? “Maha” – Seosko doma?instvo «Maha» izme?u Žrnova i Pupnata i vlasnik Željko Mareli? pored bogate doma?e «spize» i ?iste arije, od prije tri dana nude i posebnu atrakciju. Nakon više od ?etrdeset godina jedna se magarica na ovom dijelu Kor?ule opulila! Magar?i? – novi stanovnik Mahinog ran?a živahna je ženka – teška petnaestak kila, crne svilenkaste dlake, ?iji se vršnjaci nažalost ve? desetlje?ima ne vide po kor?ulanskim baštinama, vinogradima i kaletama. Mama je Olga, pristigla na Mahino seosko doma?instvo još prošle godine iz okolice Šibenika, a sretni i ponosni tata Paško, jedino je muško magare?e grlo na ovom dijelu Kor?ule, te poznata i priznata «faca» sa ZOO ran?a Braca Jurjevi?a. Svojedobno provedeni vikend na Mahinom ran?u smještenom na 320 metara nadmorske visine, o?ito je godio Pašku i Olgi, pa su se zajedni?ki poradili na o?uvanju revanja tovara u ovim našim krajevima. Nažalost , ove drage i korisne doma?e životinje, koje se sa štovanjem spominju još u 13.stolje?u u Statutu Grada Kor?ule sve je manje. Životinja koja je stolje?ima bila simbol naših mjesta i na?ina života u njima gotovo je potpuno nestala sa našeg otoka. Uz glavne junake ove pri?e na podru?ju Grada Kor?ule ostalo je tako tek nekoliko ostarjelih tovara. Poželimo zato Pašku i Olgi još puno zajedni?ki provedenih vikenda…


Tekst i snimak : Nenad Kosovi? , Ve?ernji list

Olga i Paško dobili prinovu !


Ran? “Maha” – Seosko doma?instvo «Maha» izme?u Žrnova i Pupnata i vlasnik Željko Mareli? pored bogate doma?e «spize» i ?iste arije, od prije tri dana nude i posebnu atrakciju. Nakon više od ?etrdeset godina jedna se magarica na ovom dijelu Kor?ule opulila! Magar?i? – novi stanovnik Mahinog ran?a živahna je ženka – teška petnaestak kila, crne svilenkaste dlake, ?iji se vršnjaci nažalost ve? desetlje?ima ne vide po kor?ulanskim baštinama, vinogradima i kaletama. Mama je Olga, pristigla na Mahino seosko doma?instvo još prošle godine iz okolice Šibenika, a sretni i ponosni tata Paško, jedino je muško magare?e grlo na ovom dijelu Kor?ule, te poznata i priznata «faca» sa ZOO ran?a Braca Jurjevi?a. Svojedobno provedeni vikend na Mahinom ran?u smještenom na 320 metara nadmorske visine, o?ito je godio Pašku i Olgi, pa su se zajedni?ki poradili na o?uvanju revanja tovara u ovim našim krajevima. Nažalost , ove drage i korisne doma?e životinje, koje se sa štovanjem spominju još u 13.stolje?u u Statutu Grada Kor?ule sve je manje. Životinja koja je stolje?ima bila simbol naših mjesta i na?ina života u njima gotovo je potpuno nestala sa našeg otoka. Uz glavne junake ove pri?e na podru?ju Grada Kor?ule ostalo je tako tek nekoliko ostarjelih tovara. Poželimo zato Pašku i Olgi još puno zajedni?ki provedenih vikenda…


Tekst i snimak : Nenad Kosovi? , Ve?ernji list

Pošalji dalje: