479

Priredba «zaradila» 5.500 kuna!


KOR?ULA – Djeca svih uzrasta Dje?jeg vrti?a Grada Kor?ule nastupili su na završnoj dobrotvornoj priredbi u prepunoj sportskoj školskoj dvorani. Bogatim programom kojega su sa svojim tetama uvježbali tijekom godine djeca su oduševila svoje roditelje i brojne posjetitelje pokazavši im kako se plešu kor?ulanski stari bali, igra Moreška, pleše kan-kan, pjeva u klapi i stupa kao mažoretkinje u pratnji mornara.


Kao gosti priredbe nastupili su klape «Verse», «Guc», «Serenada» i «Snovi». Prihod od pet tisu?a i petsto kuna sakupljen od prodaje ulaznica utrošit ?e se za postavljanje novih prozora i vrata na vrti?koj zgradi na ?emu se posjetiteljima u ime djece i svih teta na kraju zahvalila ravnateljica Dje?jeg vrti?a Fani Ivelja. U organizaciji priredbe Dje?jem vrti?u pomogli su Grad Kor?ula i Centar za kulturu.Ve?a fotografija malih moreškanata


Tekst i slika: L. Filippi Brki?

Priredba «zaradila» 5.500 kuna!


KOR?ULA – Djeca svih uzrasta Dje?jeg vrti?a Grada Kor?ule nastupili su na završnoj dobrotvornoj priredbi u prepunoj sportskoj školskoj dvorani. Bogatim programom kojega su sa svojim tetama uvježbali tijekom godine djeca su oduševila svoje roditelje i brojne posjetitelje pokazavši im kako se plešu kor?ulanski stari bali, igra Moreška, pleše kan-kan, pjeva u klapi i stupa kao mažoretkinje u pratnji mornara.


Kao gosti priredbe nastupili su klape «Verse», «Guc», «Serenada» i «Snovi». Prihod od pet tisu?a i petsto kuna sakupljen od prodaje ulaznica utrošit ?e se za postavljanje novih prozora i vrata na vrti?koj zgradi na ?emu se posjetiteljima u ime djece i svih teta na kraju zahvalila ravnateljica Dje?jeg vrti?a Fani Ivelja. U organizaciji priredbe Dje?jem vrti?u pomogli su Grad Kor?ula i Centar za kulturu.Ve?a fotografija malih moreškanata


Tekst i slika: L. Filippi Brki?

Pošalji dalje: