484

Dan Sv. Florjana


KOR?ULA – ?lanovi DVD – Kor?ula obilježavaju?i dan svog nebeskog zaštitnika položili su vijenac na gradskom groblju u spomen na sve umrle ?lanove društva. Potom ih je primio kor?ulanski gradona?elnik uz prisustvo na?elnika policijske postaje Kor?ula.


U popodnevnim satima održana je sve?ana sjednica na kojoj su dodjeljene diplome 31. ispitanom vatrogascu. U godini u kojoj je 46 ?lanova društva aktivno sudjelovalo u gašenju požara priznanja su dodjeljena dvanaestorici najaktivnijih.

Dan Sv. Florjana


KOR?ULA – ?lanovi DVD – Kor?ula obilježavaju?i dan svog nebeskog zaštitnika položili su vijenac na gradskom groblju u spomen na sve umrle ?lanove društva. Potom ih je primio kor?ulanski gradona?elnik uz prisustvo na?elnika policijske postaje Kor?ula.


U popodnevnim satima održana je sve?ana sjednica na kojoj su dodjeljene diplome 31. ispitanom vatrogascu. U godini u kojoj je 46 ?lanova društva aktivno sudjelovalo u gašenju požara priznanja su dodjeljena dvanaestorici najaktivnijih.

Pošalji dalje: