486


Ministarstvo Kulture ili Ministarstvo Sramote?


U “Program zaštite nepokretnih spomenika kulture” koje donosi Ministarstvo Kulture RH i koje je objavljeno na internet stranicama Ministarstva (www.min-kulture.hr), Kor?ula je ove godine sramotno zaobi?ena i odobren je samo program “Franjeva?ki samostan, Badija – Gra?evinska sanacija” sa iznosom od 200.000,00 Kuna.


Prošle dvije godine, odobreni programi koje su se odnosili na Grad Kor?ulu financirani su sa 1.725.000,00 Kn za 2003. i sa 1.670.000,00 Kuna za 2002. godinu što je i normalno s obzirom na bogatstvo kulturne baštine Grada Kor?ule koja je nažalost u lošem stanju o ?emu ?esto pišemo na ovim stranicama.


Naravno da ovakav odnos Ministarstva Kulture prema kulturnim potrebama Grada Kor?ule nije ni prihvatljiv ni razumljiv, ?ak i ako je motiviran politi?kim razlozima ili pomanjkanjem novca jer svi projekti obnove kula u Kor?uli sada moraju biti zaustavljeni, kao i još nekolicina ve? pokrenutih programa. Što može biti važnije od toga?


Dozvolite da se zapitamo: Zar je ovoj državi dovoljna samo tvr?ava Medvedgrad?


Odobreni programi za 2002., 2003. i 2004. godinu


(T.A.)


Ministarstvo Kulture ili Ministarstvo Sramote?


U “Program zaštite nepokretnih spomenika kulture” koje donosi Ministarstvo Kulture RH i koje je objavljeno na internet stranicama Ministarstva (www.min-kulture.hr), Kor?ula je ove godine sramotno zaobi?ena i odobren je samo program “Franjeva?ki samostan, Badija – Gra?evinska sanacija” sa iznosom od 200.000,00 Kuna.


Prošle dvije godine, odobreni programi koje su se odnosili na Grad Kor?ulu financirani su sa 1.725.000,00 Kn za 2003. i sa 1.670.000,00 Kuna za 2002. godinu što je i normalno s obzirom na bogatstvo kulturne baštine Grada Kor?ule koja je nažalost u lošem stanju o ?emu ?esto pišemo na ovim stranicama.


Naravno da ovakav odnos Ministarstva Kulture prema kulturnim potrebama Grada Kor?ule nije ni prihvatljiv ni razumljiv, ?ak i ako je motiviran politi?kim razlozima ili pomanjkanjem novca jer svi projekti obnove kula u Kor?uli sada moraju biti zaustavljeni, kao i još nekolicina ve? pokrenutih programa. Što može biti važnije od toga?


Dozvolite da se zapitamo: Zar je ovoj državi dovoljna samo tvr?ava Medvedgrad?


Odobreni programi za 2002., 2003. i 2004. godinu


(T.A.)

Pošalji dalje: