487


Svaki tre?i srednjoškolac konzumira alkohol


KOR?ULA – Na javnoj tribini pod nazivom “Zaštita mladih o ovisnosti” u organizaciji Savjetovališta za prevenciju i tretman ovisnosti i Gradskoga poglavarstva dr. Matija ?ale – Mratovi?, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo iz Dubrovnika kor?ulanima je u kavani hotela Kor?ula govorila o problemu pove?anja ovisnosti u gradu Kor?uli. Pozivaju?i se na provedenu anonimnu anketu o konzumaciji droge u srednjoj školi dr. Mratovi? je naglasila da je u gradu u odnosu na 2001. godinu pove?ana konzumacija alkohola i marihuane kod srednjoškolske populacije.


Iznijela je podatak da se u Kor?uli u odnosu na ostala županijska mjesta najviše konzumira alkohol, izrazivši zabrinutost tom ?injenicom. Isti?u?i kako se iz provedene ankete vidi da 44,7 posto srednjoškolske populacije uzima alkohol, dr. Mratovi? je naglasila kako je prakti?no rije? o svakom tre?em srednjoškolcu. Izrazila je zabrinutost tom ?injenicom istaknuvši da se u mla?oj životnoj dobi brže razvija ovisnost o alkoholu, što zna?i da jednom petnaestogodišnjaku treba 6 mjeseci za razvijanje ovisnosti o alkoholu, a jednom dvadesetogodišnjaku 5 godina.


Govore?i o sve ?eš?im prometnim nesre?ama u kojima pogibaju mladi, dr. Mratovi? je istaknula kako mladi u dobi od 15 do 24 godine najviše u tim nesre?ama stradaju zbog utjecaja alkohola u vožnji. – Evidentan je i porast konzumacije marihuane kod mladih u gradu – naglasila je dr. Mratovi? istaknuvši da je taj porast ve?i za 4 posto u odnosu na 2001 godinu.


Djelatnici savjetovališta podijelili su nazo?nima letke informiraju?i roditelje o njihovim zakonskim obvezama u odgoju i obrazovanju djece obzirom da je na tribini istaknuto kako su kasni no?ni izlasci najrizi?niji faktor za konzumaciju svih droga. Stoga u letku, me?u ostalim, stoji da roditelji svojoj maloljetnoj djeci do 16 godina ne dopuštaju no?ni izlazak poslije 23 sata, u skladu sa Obiteljskim zakonom.

Ž. Petkovi?


Svaki tre?i srednjoškolac konzumira alkohol


KOR?ULA – Na javnoj tribini pod nazivom “Zaštita mladih o ovisnosti” u organizaciji Savjetovališta za prevenciju i tretman ovisnosti i Gradskoga poglavarstva dr. Matija ?ale – Mratovi?, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo iz Dubrovnika kor?ulanima je u kavani hotela Kor?ula govorila o problemu pove?anja ovisnosti u gradu Kor?uli. Pozivaju?i se na provedenu anonimnu anketu o konzumaciji droge u srednjoj školi dr. Mratovi? je naglasila da je u gradu u odnosu na 2001. godinu pove?ana konzumacija alkohola i marihuane kod srednjoškolske populacije.


Iznijela je podatak da se u Kor?uli u odnosu na ostala županijska mjesta najviše konzumira alkohol, izrazivši zabrinutost tom ?injenicom. Isti?u?i kako se iz provedene ankete vidi da 44,7 posto srednjoškolske populacije uzima alkohol, dr. Mratovi? je naglasila kako je prakti?no rije? o svakom tre?em srednjoškolcu. Izrazila je zabrinutost tom ?injenicom istaknuvši da se u mla?oj životnoj dobi brže razvija ovisnost o alkoholu, što zna?i da jednom petnaestogodišnjaku treba 6 mjeseci za razvijanje ovisnosti o alkoholu, a jednom dvadesetogodišnjaku 5 godina.


Govore?i o sve ?eš?im prometnim nesre?ama u kojima pogibaju mladi, dr. Mratovi? je istaknula kako mladi u dobi od 15 do 24 godine najviše u tim nesre?ama stradaju zbog utjecaja alkohola u vožnji. – Evidentan je i porast konzumacije marihuane kod mladih u gradu – naglasila je dr. Mratovi? istaknuvši da je taj porast ve?i za 4 posto u odnosu na 2001 godinu.


Djelatnici savjetovališta podijelili su nazo?nima letke informiraju?i roditelje o njihovim zakonskim obvezama u odgoju i obrazovanju djece obzirom da je na tribini istaknuto kako su kasni no?ni izlasci najrizi?niji faktor za konzumaciju svih droga. Stoga u letku, me?u ostalim, stoji da roditelji svojoj maloljetnoj djeci do 16 godina ne dopuštaju no?ni izlazak poslije 23 sata, u skladu sa Obiteljskim zakonom.

Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: