490

Štandovi spremniOdržana licitacija za štandove


KOR?ULA – Ove ?e godine tijekom turisti?ke sezone ispred vrata od grada biti 20 prodajnih štandova na kojima ?e se izlagati razni suveniri, majice, ljetna obu?a, oprema za more, i ronjenje, ogrlice, slike, a na jednom od njih vršit ?e se i usluge tetovaže. Naime, na javnom nadmetanju za zakup javnih površina i postavljanje štandova za nadolaze?u turisti?ku sezonu, u velikoj vije?nici, Grad je zainteresiranim prodava?ima dao u zakup lokacije u predjelu Foše i Arsenala, u najužoj gradskoj jezgri.


Prema rije?ima Sr?ana Mrše tajnika grada i voditelja dražbe, ukupno je dano u zakup 20 lokacija, od ?ega dvije lokacije za slikare, po jedna za izradu portreta, izradu tetovaže, a pored još jednog štanda-barke na ostalim lokacijama biti ?e klasi?ni tipizirani štandovi sa prodajom prepoznatljivih suvenira.


Javno je nadmetanje otpo?elo sa po?etnim cijenama od 6 do 26 tisu?a kuna, ovisno o lokaciji i njenoj namjeni. Cijene su za oko 30 posto ve?e od prošlogodišnjih a Ugovor o zakupu , uz poštivanje svih uvjeta, trajat ?e do 31. listopada.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Štandovi spremniOdržana licitacija za štandove


KOR?ULA – Ove ?e godine tijekom turisti?ke sezone ispred vrata od grada biti 20 prodajnih štandova na kojima ?e se izlagati razni suveniri, majice, ljetna obu?a, oprema za more, i ronjenje, ogrlice, slike, a na jednom od njih vršit ?e se i usluge tetovaže. Naime, na javnom nadmetanju za zakup javnih površina i postavljanje štandova za nadolaze?u turisti?ku sezonu, u velikoj vije?nici, Grad je zainteresiranim prodava?ima dao u zakup lokacije u predjelu Foše i Arsenala, u najužoj gradskoj jezgri.


Prema rije?ima Sr?ana Mrše tajnika grada i voditelja dražbe, ukupno je dano u zakup 20 lokacija, od ?ega dvije lokacije za slikare, po jedna za izradu portreta, izradu tetovaže, a pored još jednog štanda-barke na ostalim lokacijama biti ?e klasi?ni tipizirani štandovi sa prodajom prepoznatljivih suvenira.


Javno je nadmetanje otpo?elo sa po?etnim cijenama od 6 do 26 tisu?a kuna, ovisno o lokaciji i njenoj namjeni. Cijene su za oko 30 posto ve?e od prošlogodišnjih a Ugovor o zakupu , uz poštivanje svih uvjeta, trajat ?e do 31. listopada.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: