491

Kor?ulansko grobljeRazdvojiti djelatnosti održavanja i upravljanja grobljem od obavljanja pogrebnih usluga


KOR?ULA -Raspravljaju?i o Prijedlogu odluke o komunalnim djelatnostima ?lanovi su poglavarstva, me?u ostalim, istaknuli potrebu razdvajanja usluga održavanja gradskih groblja i obavljanja pogrebnih usluga, kako je to regulirano u ostalim dalmatinskim gradovima. Sada, istaknuto je, gradsko javno poduze?e KTD Hober održava samo gradsko groblje Sv. Luke u Kor?uli. Naime, mjesni se odbori u prigradskim naseljima protive Hoberovoj upravi nad njihovim grobljima, a ni pitanje davanja pogrebnih usluga u Kor?uli i u ostalim mjesnim grobljima nije u potpunosti riješeno ni do kraja zakonski uskla?eno.


U raspravi je naglašeno kako se mjesnim odborima ne može prepustiti improvizirano održavanje groblja i davanje pogrebnih usluga. Istaknuto je da se to pitanje mora sustavno i cjelovito riješiti, po mogu?nosti davanjem koncesije tvrtkama koje profesionalno obavljaju tu djelatnost.


U Kor?uli, istaknuto je u raspravi, groblje održava KTD Hober, i tu stvar donekle funkcionira. Ali što ako se nešto desi u ostalim mjesnim grobljima. – Tko ?e za to odgovarati? – upitali su se ?lanovi poglavarstva. Na kraju je zaklju?eno da je potrebno razdvojiti djelatnosti održavanja i upravljanja groblja od obavljanja pogrebnih usluga.


Prema prijedlogu poglavarstva, koji ?e se, uz prethodnu raspravu sa mjesnim odborima uputiti vije?u na usvajanje, Grad ?e raspisati koncesiju za davanje pogrebnih usluga u svim gradskim grobljima. Problem pak održavanja svih groblja riješit ?e se Hoberovim preuzimanjem ingerencije održavanja i nad ostala 4 gradska grobljima. Drugo je rješenje ,naglašeno je na kraju, raspisivanje koncesije i za tu djelatnost. O tome ?e poglavarstvo donijeti kona?nu odluku nakon razgovora i konzultacija sa predstavnicima svih mjesnih odbora.

Tekst Ž. Petkovi?, Snimka: T.Andriji?

Kor?ulansko grobljeRazdvojiti djelatnosti održavanja i upravljanja grobljem od obavljanja pogrebnih usluga


KOR?ULA -Raspravljaju?i o Prijedlogu odluke o komunalnim djelatnostima ?lanovi su poglavarstva, me?u ostalim, istaknuli potrebu razdvajanja usluga održavanja gradskih groblja i obavljanja pogrebnih usluga, kako je to regulirano u ostalim dalmatinskim gradovima. Sada, istaknuto je, gradsko javno poduze?e KTD Hober održava samo gradsko groblje Sv. Luke u Kor?uli. Naime, mjesni se odbori u prigradskim naseljima protive Hoberovoj upravi nad njihovim grobljima, a ni pitanje davanja pogrebnih usluga u Kor?uli i u ostalim mjesnim grobljima nije u potpunosti riješeno ni do kraja zakonski uskla?eno.


U raspravi je naglašeno kako se mjesnim odborima ne može prepustiti improvizirano održavanje groblja i davanje pogrebnih usluga. Istaknuto je da se to pitanje mora sustavno i cjelovito riješiti, po mogu?nosti davanjem koncesije tvrtkama koje profesionalno obavljaju tu djelatnost.


U Kor?uli, istaknuto je u raspravi, groblje održava KTD Hober, i tu stvar donekle funkcionira. Ali što ako se nešto desi u ostalim mjesnim grobljima. – Tko ?e za to odgovarati? – upitali su se ?lanovi poglavarstva. Na kraju je zaklju?eno da je potrebno razdvojiti djelatnosti održavanja i upravljanja groblja od obavljanja pogrebnih usluga.


Prema prijedlogu poglavarstva, koji ?e se, uz prethodnu raspravu sa mjesnim odborima uputiti vije?u na usvajanje, Grad ?e raspisati koncesiju za davanje pogrebnih usluga u svim gradskim grobljima. Problem pak održavanja svih groblja riješit ?e se Hoberovim preuzimanjem ingerencije održavanja i nad ostala 4 gradska grobljima. Drugo je rješenje ,naglašeno je na kraju, raspisivanje koncesije i za tu djelatnost. O tome ?e poglavarstvo donijeti kona?nu odluku nakon razgovora i konzultacija sa predstavnicima svih mjesnih odbora.

Tekst Ž. Petkovi?, Snimka: T.Andriji?

Pošalji dalje: