492

Kor?ulanski miljunašKor?ulanski miljunaš


Dragi posjetitelji novo iznena?enje za vas. Online igra – “Kor?ulanski miljunaš”. Link na kraju teksta vodi vas do druge iKorcula.NET online igrice (prva je MEMORY) koja kao i prva, ima veze sa Kor?ulom. I sve ubudu?e ?e imati. A nego sa ?ime?


Želja nam je dati vam nešto da se zabavite, a nadamo se da ?e mla?i nešto i nau?iti (možda i stari?) Momentalno je postavljeno samo 50-tak pitanja od lakih i smiješnih pa do malo težih. Pitanja ?emo nadopunjavati ukoliko se pokaže da ima interesa za igricom. (vidi se u statistici, samo da znate)


I da odmah nešto razjasnimo, dobitak NE ispla?ujemo. Guštajte!


Webmaster


Kor?ulanski miljunaš

Kor?ulanski miljunašKor?ulanski miljunaš


Dragi posjetitelji novo iznena?enje za vas. Online igra – “Kor?ulanski miljunaš”. Link na kraju teksta vodi vas do druge iKorcula.NET online igrice (prva je MEMORY) koja kao i prva, ima veze sa Kor?ulom. I sve ubudu?e ?e imati. A nego sa ?ime?


Želja nam je dati vam nešto da se zabavite, a nadamo se da ?e mla?i nešto i nau?iti (možda i stari?) Momentalno je postavljeno samo 50-tak pitanja od lakih i smiješnih pa do malo težih. Pitanja ?emo nadopunjavati ukoliko se pokaže da ima interesa za igricom. (vidi se u statistici, samo da znate)


I da odmah nešto razjasnimo, dobitak NE ispla?ujemo. Guštajte!


Webmaster


Kor?ulanski miljunaš

Pošalji dalje: