506

Ovogodišnji svjetski Dan muzeja posve?en je nematerjalnoj baštini.


Na konferenciji za novinare u Muzejsko – dokumentacijskom centru na?elnica Uprave za zaštitu spomeni?ke baštine u Ministarstvu kulture Bjanka Per?ini? – Kavur naglasila je važnost o?uvanja nacionalnog i kulturnog identiteta svakog naroda i države u vremenu globalizacije, urbanizacije, turizma, gospodarskih i politi?kih previranja.


U tom kontekstu sagledavamo našu kor?ulansku baštinu – njen obim zna?aj i vrijednost naspram stanja u kojem se nalazi i naše brige o njoj. Na današnji dan promišljamo o baštini poštuju?i naslije?e grada i otoka, bogatog i osobitog u svim razli?itostima i bogatstvu kulturnih dobara.


Smiljan Strihi?

Ovogodišnji svjetski Dan muzeja posve?en je nematerjalnoj baštini.


Na konferenciji za novinare u Muzejsko – dokumentacijskom centru na?elnica Uprave za zaštitu spomeni?ke baštine u Ministarstvu kulture Bjanka Per?ini? – Kavur naglasila je važnost o?uvanja nacionalnog i kulturnog identiteta svakog naroda i države u vremenu globalizacije, urbanizacije, turizma, gospodarskih i politi?kih previranja.


U tom kontekstu sagledavamo našu kor?ulansku baštinu – njen obim zna?aj i vrijednost naspram stanja u kojem se nalazi i naše brige o njoj. Na današnji dan promišljamo o baštini poštuju?i naslije?e grada i otoka, bogatog i osobitog u svim razli?itostima i bogatstvu kulturnih dobara.


Smiljan Strihi?

Pošalji dalje: