509

Panoi u Gradskoj knjižnici18.svibnja – Me?unarodni dan muzeja


KOR?ULA – Prigodom Me?unarodnog dana muzeja u suradnji Gradskog muzeja Kor?ula, Srednje škole Kor?ula i Gradske knjižnice Ivan Vidali u Gradskoj knjižnici Ivan Vidali predstavljeni su rezultati rada u?enika 4.razreda gimnazije srednje škole iz predmeta izborne nastave Kulturno – povijesna baština grada i otoka Kor?ule, pod vodstvom prof. Željka Petkovi?a pod nazivom “Pregled graditeljskih stilova grada Kor?ule”.


Prema prijedlogu ICOM-a i UNESC–a, ovogodišnji Me?unarodni dan muzeja vezuje se uz temu “Muzeji i nematerijalna baština”, pa su na prigodnom plakatu Muzejskog dokumentacionog centra iz Zagreba, ?iji je autor Boris Ljubi?i? predstavljeni materijalni simboli nematerijalne baštine vezani uz sinjsku Alku i Mercedesova zvijezda.

Nematerijalna baština Kor?ule bogata je i raznovrsna. Posebno isti?emo duhovno pjesništvo kor?ulanskih bratovština, glazbeno naslje?e, te kor?ulansku vitešku igru Morešku. Povjerenstvo za zaštitu kor?ulanske viteške igre “Moreška” osnovano pri Gradu Kor?uli, na temelju Zakona o zaštiti i o?uvanju kulturnih dobara NN.. br.69/99 Ministarstvu kulture RH u 2003 god. dostavilo je zahtjev za zaštitu kor?ulanske viteške igre « Moreška «, a u Gradskom muzeju Kor?ula ?uvaju se povijesni dokumenti iz 19 st. vezani uz Morešku, stari ma?evi, verige bule i odore moreškanata.


Isto tako, u muzeju se ?uva glazbeni arhiv obitelji Boski ?ija gra?a svjedo?i o glazbenoj kulturi Kor?ule u 19 i po?.20 st..
Obilježavanje Me?unarodnog dana muzeja prigoda je da se podsjetimo na potrebu osobitog ?uvanja, zaštite i promicanja našeg materijalnog i nematerijalnog naslje?a.


Fotografije

M.K.

Panoi u Gradskoj knjižnici18.svibnja – Me?unarodni dan muzeja


KOR?ULA – Prigodom Me?unarodnog dana muzeja u suradnji Gradskog muzeja Kor?ula, Srednje škole Kor?ula i Gradske knjižnice Ivan Vidali u Gradskoj knjižnici Ivan Vidali predstavljeni su rezultati rada u?enika 4.razreda gimnazije srednje škole iz predmeta izborne nastave Kulturno – povijesna baština grada i otoka Kor?ule, pod vodstvom prof. Željka Petkovi?a pod nazivom “Pregled graditeljskih stilova grada Kor?ule”.


Prema prijedlogu ICOM-a i UNESC–a, ovogodišnji Me?unarodni dan muzeja vezuje se uz temu “Muzeji i nematerijalna baština”, pa su na prigodnom plakatu Muzejskog dokumentacionog centra iz Zagreba, ?iji je autor Boris Ljubi?i? predstavljeni materijalni simboli nematerijalne baštine vezani uz sinjsku Alku i Mercedesova zvijezda.

Nematerijalna baština Kor?ule bogata je i raznovrsna. Posebno isti?emo duhovno pjesništvo kor?ulanskih bratovština, glazbeno naslje?e, te kor?ulansku vitešku igru Morešku. Povjerenstvo za zaštitu kor?ulanske viteške igre “Moreška” osnovano pri Gradu Kor?uli, na temelju Zakona o zaštiti i o?uvanju kulturnih dobara NN.. br.69/99 Ministarstvu kulture RH u 2003 god. dostavilo je zahtjev za zaštitu kor?ulanske viteške igre « Moreška «, a u Gradskom muzeju Kor?ula ?uvaju se povijesni dokumenti iz 19 st. vezani uz Morešku, stari ma?evi, verige bule i odore moreškanata.


Isto tako, u muzeju se ?uva glazbeni arhiv obitelji Boski ?ija gra?a svjedo?i o glazbenoj kulturi Kor?ule u 19 i po?.20 st..
Obilježavanje Me?unarodnog dana muzeja prigoda je da se podsjetimo na potrebu osobitog ?uvanja, zaštite i promicanja našeg materijalnog i nematerijalnog naslje?a.


Fotografije

M.K.

Pošalji dalje: