511


Novi Screen SaverNovi “Kor?ula Screen Saver” !


Predstavljamo vam naš novi, tre?i “Kor?ula Screen saver” koji kao i prva dva možete besplatno skinuti sa ovog website i uživati u ?arima Kor?ule. Smatramo da smo tek sa ovim “saverom” dostigli željeni nivo kvalitete kako mogu?nostima podešavanja tako i kvalitetom prikazivanja fotografija koje se izmjenjuju. Tako?er, svakoj fotografiji je pridodan odgovaraju?i naziv (opis).


Na žalost, datoteka je velika (5 MB), ali vjerujte nam ne?ete požaliti imati ovakav screen saver instaliran na kompjuteru. Nakon downloada pokrenite program koji ?e instalaciju obaviti automatski te sam otvoriti dialog za podešavanje Screen Savera iz apleta Display u Control Panelu. Vama ostaje samo kliknuti na “OK” i uživati kad se pokrene.


Download – Kor?ula Screen Saver – 5 MB


Novi Screen SaverNovi “Kor?ula Screen Saver” !


Predstavljamo vam naš novi, tre?i “Kor?ula Screen saver” koji kao i prva dva možete besplatno skinuti sa ovog website i uživati u ?arima Kor?ule. Smatramo da smo tek sa ovim “saverom” dostigli željeni nivo kvalitete kako mogu?nostima podešavanja tako i kvalitetom prikazivanja fotografija koje se izmjenjuju. Tako?er, svakoj fotografiji je pridodan odgovaraju?i naziv (opis).


Na žalost, datoteka je velika (5 MB), ali vjerujte nam ne?ete požaliti imati ovakav screen saver instaliran na kompjuteru. Nakon downloada pokrenite program koji ?e instalaciju obaviti automatski te sam otvoriti dialog za podešavanje Screen Savera iz apleta Display u Control Panelu. Vama ostaje samo kliknuti na “OK” i uživati kad se pokrene.


Download – Kor?ula Screen Saver – 5 MB

Pošalji dalje: