516

Forteco pla?i !Komentar povodom nedavnog prosvjeda Zelenih Kor?ule u vezi izmještanja antena na Forteci


Me?u vrijedne akcije koje od svog osnutka poduzima udruga Zelenih Kor?ule svakako spada i višestruko zauzimanje za uklanjanje brojnih antena na kuli sv. Vlaha ili Forteci. Godine 2001 na upozorenje gra?ana o postavljanju posljednjeg antenskog sustava na Forteci pozvani su novinare nekoliko redakcija dnevnih i tjednih listova kako bi pokazali javnosti da poslije neuspješnog « napada « HT na kulu Revelin nije pošte?ena ni kula Forteca. Odazvala se samo Nedjeljna Dalmacija poslavši novinara Damira Petranovi?a kojem su ponu?ene fotografije, informacije i razgovor sa mladom konzervatoricom N. Lu?i?. Nikakvi napisi u tisku, rješenja Konzervatorskog zavoda iz Dubrovnika i intervencije Državnog inspektora Ministarstva kulture Marijana Orli?a nisu dali rezultata, jer za uklanjanje tih – kažu upu?eni, 18 antenskih sklopova na Forteci treba imati i politi?ke volje. Poznat je katastrofalan stav bivše gradske vlasti prema dijelu kulturne baštine gdje su ra?eni neki gra?evinski zahvati na kulturnim dobrima bez valjanih dozvola i dopuštenja nadležnih organa, me?utim svjedoci smo da dolaskom nove koalicijske vlasti u Kor?uli Grad nije doživio ništa bolje. Slijedio je nastavak zapo?etih projekta bez dozvole, devastiranje drugih kulturnih objekata ili status quo na ve? ošte?enima poput Fortece.


  Cijeli tekst


Tekst i snimka: Smiljan Strihi?

Forteco pla?i !Komentar povodom nedavnog prosvjeda Zelenih Kor?ule u vezi izmještanja antena na Forteci


Me?u vrijedne akcije koje od svog osnutka poduzima udruga Zelenih Kor?ule svakako spada i višestruko zauzimanje za uklanjanje brojnih antena na kuli sv. Vlaha ili Forteci. Godine 2001 na upozorenje gra?ana o postavljanju posljednjeg antenskog sustava na Forteci pozvani su novinare nekoliko redakcija dnevnih i tjednih listova kako bi pokazali javnosti da poslije neuspješnog « napada « HT na kulu Revelin nije pošte?ena ni kula Forteca. Odazvala se samo Nedjeljna Dalmacija poslavši novinara Damira Petranovi?a kojem su ponu?ene fotografije, informacije i razgovor sa mladom konzervatoricom N. Lu?i?. Nikakvi napisi u tisku, rješenja Konzervatorskog zavoda iz Dubrovnika i intervencije Državnog inspektora Ministarstva kulture Marijana Orli?a nisu dali rezultata, jer za uklanjanje tih – kažu upu?eni, 18 antenskih sklopova na Forteci treba imati i politi?ke volje. Poznat je katastrofalan stav bivše gradske vlasti prema dijelu kulturne baštine gdje su ra?eni neki gra?evinski zahvati na kulturnim dobrima bez valjanih dozvola i dopuštenja nadležnih organa, me?utim svjedoci smo da dolaskom nove koalicijske vlasti u Kor?uli Grad nije doživio ništa bolje. Slijedio je nastavak zapo?etih projekta bez dozvole, devastiranje drugih kulturnih objekata ili status quo na ve? ošte?enima poput Fortece.


  Cijeli tekst


Tekst i snimka: Smiljan Strihi?

Pošalji dalje: