518


Berba dalmatinske krizanteme“DALMATINSKA KRIZANTEMA” – BILJKA IZ PROŠLOSTI ZA BUDU?NOSTIako smo je doma gotovo zaboravili, osvojila je ve? cijeli svijet. Lat. Purethrum cinerariaefolium, buha? ili dalmatinska krizantema je autohtona, samonikla i jedinstvena biljka dalmatinskoga krša, koju planski, smišljeno i organizirano uzgajaju u: Francuskoj, Keniji, Koloradu, Tasmaniji, Ekvadoru, Litvi Španjolskoj i nizu drugih zemalja, ulažu?i veliki novac u organiziranu plantažnu proizvodnju i proširenje uzgoja.

Svijet u njoj vidi klju? zdrave budu?nosti. Europa, pa ?ak i mi uvozimo u vre?ama fini, bijeli prah blagoga mirisa koji nam je poznat iz bakinih ormara. Uvozimo biljku koje kod nas ima na pretek, “samo se organizirano ne valorizira”.U krug europskoga pokreta za proizvodnju ekološke hrane uhvatila se i Hrvatska, a upravo zbog toga aspekta važna je i ova biljka. Sada kada su sinteti?ki insekticidi u mnogim zemljama prevršili svaku mjeru, ova biljka na ulasku u 21. stolje?e opet pobu?uje pozornost svjetske javnosti, zbog proizvodnje i potražnje ekološke hrane. Samljevena krizantema ili buha? uništava sve biljne i životinjske nametnike bez ikakvog negativnog u?inka na toplokrvna stvorenja. Brzo se razgra?uje, ne ostavljaju?i nikakve tragove u tlu.

Cijeli tekst


Tekst: Paval Šain


Berba dalmatinske krizanteme“DALMATINSKA KRIZANTEMA” – BILJKA IZ PROŠLOSTI ZA BUDU?NOSTIako smo je doma gotovo zaboravili, osvojila je ve? cijeli svijet. Lat. Purethrum cinerariaefolium, buha? ili dalmatinska krizantema je autohtona, samonikla i jedinstvena biljka dalmatinskoga krša, koju planski, smišljeno i organizirano uzgajaju u: Francuskoj, Keniji, Koloradu, Tasmaniji, Ekvadoru, Litvi Španjolskoj i nizu drugih zemalja, ulažu?i veliki novac u organiziranu plantažnu proizvodnju i proširenje uzgoja.

Svijet u njoj vidi klju? zdrave budu?nosti. Europa, pa ?ak i mi uvozimo u vre?ama fini, bijeli prah blagoga mirisa koji nam je poznat iz bakinih ormara. Uvozimo biljku koje kod nas ima na pretek, “samo se organizirano ne valorizira”.U krug europskoga pokreta za proizvodnju ekološke hrane uhvatila se i Hrvatska, a upravo zbog toga aspekta važna je i ova biljka. Sada kada su sinteti?ki insekticidi u mnogim zemljama prevršili svaku mjeru, ova biljka na ulasku u 21. stolje?e opet pobu?uje pozornost svjetske javnosti, zbog proizvodnje i potražnje ekološke hrane. Samljevena krizantema ili buha? uništava sve biljne i životinjske nametnike bez ikakvog negativnog u?inka na toplokrvna stvorenja. Brzo se razgra?uje, ne ostavljaju?i nikakve tragove u tlu.

Cijeli tekst


Tekst: Paval Šain

Pošalji dalje: