519


Orebi?SUTRA PRIJEVREMENI IZBORI U OP?INI OREBI?


DUBROVNIK – OREBI?, U Op?ini Orebi? sutra, 23. svibnja, održat ?e se prijevremeni izbori za 13 ?lanova Op?inskoga vije?a. Na izborima sudjeluje pet strana?kih i jedna nezavisna lista, i to liste HDZ-a, HSS-a, HSLS-a, HSP-a, SDP-a i nezavisna lista nositelja dr. Damira Batisti?a. U bira?ke popise upisano je 3950 glasa?a. U prethodnome sazivu orebi?koga Op?inskoga vije?a, koje je funkcioniralo do raspuštanja i imenovanja povjerenika, ?etiri vije?nika imao je HDZ, tri SDP, dva HSS, dva su bila nezavisna vije?nika, a po jednog HSP i HSLS.


(Hina)


Orebi?SUTRA PRIJEVREMENI IZBORI U OP?INI OREBI?


DUBROVNIK – OREBI?, U Op?ini Orebi? sutra, 23. svibnja, održat ?e se prijevremeni izbori za 13 ?lanova Op?inskoga vije?a. Na izborima sudjeluje pet strana?kih i jedna nezavisna lista, i to liste HDZ-a, HSS-a, HSLS-a, HSP-a, SDP-a i nezavisna lista nositelja dr. Damira Batisti?a. U bira?ke popise upisano je 3950 glasa?a. U prethodnome sazivu orebi?koga Op?inskoga vije?a, koje je funkcioniralo do raspuštanja i imenovanja povjerenika, ?etiri vije?nika imao je HDZ, tri SDP, dva HSS, dva su bila nezavisna vije?nika, a po jednog HSP i HSLS.


(Hina)

Pošalji dalje: