521


Povratak Marka PolaPovratak Marka Pola


KOR?ULA – Kor?ula se proteklih dana vratila u doba srednjega vijeka, u vrijeme života Marka Pola, svog najve?eg sina, svjetskog putnika koji je preko 20 godina izbivao iz rodnoga grada provevši u dalekoj Kini na dvoru strašnoga cara Kublaj Kana. U turisti?kome spektaklu kojeg je organizirala Gradska turisti?ka zajednica na prirodnoj sceni staroga obzidanoga kulama i bedemima grada, najslavnijega su Kor?ulanina do?ekali njegovi sugra?ani i svi znatiželjnici, uzvanici, uglednici, priredivši mu veleban do?ek. Na vratima ga je od grada najprije do?ekao Veliki knez pruživši mu ruku Povratak Marka Poladobrodošlice. Pozdravili su ga i ostali visokodostojnici, me?u kojima i vješti diplomati i pomorci dubrova?ki poklisari, pristigli iz uresa Jadranskog Ragusiuma, poslanici Dioklecijanova ?eda, starog Spalata grada, delegacija sa Raba, bisera Kvarnerskoga i velikani iz Zagreba grada. Svima njima je u ime Kneza Marko Polo poželio dobrodošlicu. Šetaju?i gradom pozdravio je znatiželjnu okupljenu svjetinu pri?aju?i im o ?udima koje je doživio u dalekim isto?nim zemljama. Polo je me?u ostalim ispri?ao kako je gazio po riži, pšenici i slami, jeo iz porculana, pla?ao novcem papirnatim, okusio mirodije kakvih nitko ne može zamisliti…. Njemu u slavu i ?ast rapski su bubnjari bubnjali, samostreli?ari istezali svoje lukove i strelicama poga?ali metu, Kvintet Placarius svirao je renesansne pjesme a akrobati i žongleri s vatrom uveseljavali svjetinu. Pjevala je i klapa Verse. U oki?enim i za ovu prigodu posebno urešenim restoranima ,betulama i konobama narodu su se dijelile delicije. Jelo se i pilo, pjevalo i slavilo do kasna u no?.


Ž. Petkovi?


Povratak Marka PolaPovratak Marka Pola


KOR?ULA – Kor?ula se proteklih dana vratila u doba srednjega vijeka, u vrijeme života Marka Pola, svog najve?eg sina, svjetskog putnika koji je preko 20 godina izbivao iz rodnoga grada provevši u dalekoj Kini na dvoru strašnoga cara Kublaj Kana. U turisti?kome spektaklu kojeg je organizirala Gradska turisti?ka zajednica na prirodnoj sceni staroga obzidanoga kulama i bedemima grada, najslavnijega su Kor?ulanina do?ekali njegovi sugra?ani i svi znatiželjnici, uzvanici, uglednici, priredivši mu veleban do?ek. Na vratima ga je od grada najprije do?ekao Veliki knez pruživši mu ruku Povratak Marka Poladobrodošlice. Pozdravili su ga i ostali visokodostojnici, me?u kojima i vješti diplomati i pomorci dubrova?ki poklisari, pristigli iz uresa Jadranskog Ragusiuma, poslanici Dioklecijanova ?eda, starog Spalata grada, delegacija sa Raba, bisera Kvarnerskoga i velikani iz Zagreba grada. Svima njima je u ime Kneza Marko Polo poželio dobrodošlicu. Šetaju?i gradom pozdravio je znatiželjnu okupljenu svjetinu pri?aju?i im o ?udima koje je doživio u dalekim isto?nim zemljama. Polo je me?u ostalim ispri?ao kako je gazio po riži, pšenici i slami, jeo iz porculana, pla?ao novcem papirnatim, okusio mirodije kakvih nitko ne može zamisliti…. Njemu u slavu i ?ast rapski su bubnjari bubnjali, samostreli?ari istezali svoje lukove i strelicama poga?ali metu, Kvintet Placarius svirao je renesansne pjesme a akrobati i žongleri s vatrom uveseljavali svjetinu. Pjevala je i klapa Verse. U oki?enim i za ovu prigodu posebno urešenim restoranima ,betulama i konobama narodu su se dijelile delicije. Jelo se i pilo, pjevalo i slavilo do kasna u no?.


Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: