522


Severina – tema br. 1

KOR?ULA – U Kor?uli cijeli dan vlada veliki interes za Severinin privatni film koji je iscurio u javnost preko interneta. Mgoi svakodnevne životne probleme zaboravljaju i trude se na neki na?in do?i u posjed filma ili ga barem pogledati.


Mnogi imaju “pržilice” i film se snima “prijateljima”. Tako?er, ima slu?ajeva i prodavanja Video CD-a koji je dostizao cijenu od 30-tak Kuna. Neki su film dobavili iz Splita, a neki ga “skinuli” sa interneta.


Severinina molba da se distribuiranje filma zaustavi u Kor?uli nije naišla na plodno tlo, ali nitko nije ni o?ekivao druga?ije. Znatiželja je izgleda ja?a od dobre volje.


Ako ništa drugo, ?ini se kako su svi nau?ili što je DivX :), VCD, DVD, AVI, Media Player ili što su News grupe. Barem nešto pozitivno. Pozitivno je, ?ini se, i to što ?e Severini po?i za rukom ono što mnogim politi?arima nije – podizanje nataliteta na hrvatskim otocima.


 


(T.A.)


Severina – tema br. 1

KOR?ULA – U Kor?uli cijeli dan vlada veliki interes za Severinin privatni film koji je iscurio u javnost preko interneta. Mgoi svakodnevne životne probleme zaboravljaju i trude se na neki na?in do?i u posjed filma ili ga barem pogledati.


Mnogi imaju “pržilice” i film se snima “prijateljima”. Tako?er, ima slu?ajeva i prodavanja Video CD-a koji je dostizao cijenu od 30-tak Kuna. Neki su film dobavili iz Splita, a neki ga “skinuli” sa interneta.


Severinina molba da se distribuiranje filma zaustavi u Kor?uli nije naišla na plodno tlo, ali nitko nije ni o?ekivao druga?ije. Znatiželja je izgleda ja?a od dobre volje.


Ako ništa drugo, ?ini se kako su svi nau?ili što je DivX :), VCD, DVD, AVI, Media Player ili što su News grupe. Barem nešto pozitivno. Pozitivno je, ?ini se, i to što ?e Severini po?i za rukom ono što mnogim politi?arima nije – podizanje nataliteta na hrvatskim otocima.


 


(T.A.)

Pošalji dalje: